LINKEDUx放射學

คุณเรียนอะไรในสาขารังสีวิทยา?

รังสีวิทยาสามารถแบ่งย่อยได้เป็นรังสีวินิจฉัยและรังสีบำบัด โดยมีหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างกันเล็กน้อย นักศึกษาที่ศึกษาการวินิจฉัยด้วยรังสีวิทยามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น การสแกนอัลตราซาวนด์หลักด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก เพื่อจัดเตรียมภาพทางการแพทย์ให้แพทย์วิเคราะห์และระบุสาเหตุ ในทางกลับกัน นักเรียนที่ศึกษาการฉายรังสีจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือเพื่อการรักษา เช่น เคมีบำบัดและไฟฟ้าบำบัดสำหรับโรคมะเร็ง พวกเขาจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาเพื่อออกแบบหลักสูตรการรักษาที่เหมาะสมเพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการ

เนื่องจากวิชานี้ไม่เพียงแต่ต้องอาศัยการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยประสบการณ์ภาคปฏิบัติด้วย การฝึกงานจึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของหลักสูตรนี้ เมื่อนักศึกษาไปโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์อย่างแท้จริง พวกเขาจะได้เรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมที่ไม่สามารถเรียนรู้จากหนังสือได้ เช่น การปลอบโยนและการดูแลผู้ป่วย การสนทนากับผู้ป่วยสูงอายุ และการเรียนรู้ที่จะเคียงข้างผู้ป่วยในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

pexels anna shvets 4225880 scaled 1

งานรังสีทางการแพทย์อันตรายหรือไม่?

เมื่อพูดถึงเรื่องรังสีวิทยา เป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่และเพื่อนร่วมชั้นจะดูแลสุขภาพของตนเอง บางคนอาจถามว่าถ้าช่างได้รับรังสีเป็นเวลานานจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหรือถึงแก่ชีวิตได้มากกว่าหรือไม่? ในความเป็นจริง เทคโนโลยีการรักษาด้วยรังสีในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก และช่างเทคนิคต้องเผชิญกับระดับรังสีที่ใกล้เคียงกับปริมาณรังสีที่ได้รับในแต่ละวันของประชาชนทั่วไปในการทำงาน

pexels mart production 7088535

ข้อดีของการเรียนรังสีวิทยาในสหราชอาณาจักรมีอะไรบ้าง?

ประการแรก การตอบรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอยู่ในระดับสูง และโดยทั่วไปหลักสูตรเหล่านี้ได้รับการยอมรับจาก สมาคมและวิทยาลัยนักรังสีวิทยา และ สภาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการดูแล หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเป็นช่างเทคนิคการฉายรังสีบำบัดในสหราชอาณาจักรได้ และคุณวุฒิการปฏิบัติงานของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจึงมีโอกาสในการพัฒนาค่อนข้างดี

ประการที่สอง มหาวิทยาลัยในอังกฤษให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการฝึกงานทางคลินิก โดยมีทฤษฎีคิดเป็นครึ่งหนึ่งของหลักสูตร การมีความรู้ด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมศาสตร์ มะเร็งวิทยา และการฉายรังสีเป็นรากฐานที่มั่นคง จากนั้นจึงผสมผสานทักษะการปฏิบัติในการจัดการโรคมะเร็ง เนื้องอกวิทยาทางคลินิก และการใช้เครื่องมือรังสี เรามุ่งหวังที่จะบรรลุความรู้ที่ครอบคลุมและการพัฒนาเชิงปฏิบัติ . นักศึกษาจะมีการฝึกงานทุกปี และในปีสุดท้าย นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานที่โรงพยาบาลในสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นๆ ได้

pexels anna shvets 4226219
pexels pavel danilyuk 7108416