วิศวกรรมโยธาคืออะไร?

คุณเคยเล่นเกม 'SimCity' หรือไม่? กระบวนการของเกมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวละครในเกม วิศวกรโยธากำลังเล่น SimCity ทุกวัน โดยใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเมืองสมัยใหม่ เช่น สะพาน อุโมงค์ การรวมทางลาด การบำรุงรักษาอาคารเก่า การสร้างถนน การฟื้นฟูเมือง ระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ การแปลตามตัวอักษรของ วิศวกรรมโยธาในภาษาอังกฤษคือ "วิศวกรรมการดำรงชีวิตของผู้คน" ซึ่งหมายถึงการก่อสร้างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ "การดำรงชีวิตของผู้คน" นั่นก็คือวิศวกรรมโยธา งานของวิศวกรโยธาเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการก่อสร้างในช่วงแรก เช่นเดียวกับงานบำรุงรักษาและควบคุมในภายหลัง พวกเขาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกด้านของการวางแผน การจัดทำงบประมาณ การจัดการ และการวิเคราะห์สำหรับโครงการทุกขนาด

เนื่องจากขอบเขตของงานเกือบจะรวมถึงกระบวนการทั้งหมดของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความจำเป็นในการเยี่ยมชมภาคสนามหรือทำงานกลางแจ้งมากขึ้น แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกบริษัทที่มอบหมายให้วิศวกรทำงานกลางแจ้ง เช่น ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทำงานในสำนักงาน ซึ่งรับผิดชอบในการออกแบบและส่งเอกสารแจ้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของอาคารให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานให้กับผู้รับเหมาหรือนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คุณจะต้องเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยขึ้นและควบคุมความคืบหน้า

jamar penny ZgmGq eFmUs unsplash 1

ฉันจะเรียนรู้อะไรบ้างเมื่อเรียนวิศวกรรมโยธา?

สำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาวิศวกรรมโยธา รากฐานที่มั่นคงในด้านคณิตศาสตร์และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในปีการศึกษาแรก นักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างมากในการใช้แบบจำลองและแบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจหลักการทางวิศวกรรม ในปีการศึกษาที่สองและสาม นักเรียนจะมุ่งเน้นไปที่หน่วยหลักสูตรและสาขาที่พวกเขาสนใจมากที่สุด หลักสูตรที่คุณอาจเรียนรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) กลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ดิน การก่อสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัล ธรณีวิทยาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมการก่อสร้าง แร่ธาตุและสถิตยศาสตร์ กลศาสตร์ดิน และกลศาสตร์โครงสร้าง ฯลฯ สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมการขนส่ง วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมธรณีวิทยา หรือวิศวกรรมชลศาสตร์ หลักสูตรส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำโครงงานการออกแบบโดยลำพังหรือโดยการทำงานร่วมกัน หากนักศึกษาต้องการสั่งสมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรที่มีการจัดตำแหน่งได้ ซึ่งจะใช้เวลาสี่ปีในการศึกษาระดับปริญญาตรีของคุณ

thisisengineering raeng 1sk5Y2MK79Q unsplash 1
greg rosenke yQ9slR8E5jM unsplash 1
pexels andrea piacquadio 3760532 3 scaled 1
scott blake 4h7zRkuWLvI unsplash 1 1
josue isai ramos figueroa qvBYnMuNJ9A unsplash 1