คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเนื้อหาของภาควิชาคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่การเรียนรู้สมการและการคำนวณเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง แต่ในความเป็นจริง ภาควิชาคณิตศาสตร์ให้ความสำคัญกับวาทกรรมเชิงตรรกะและการพิสูจน์ทางทฤษฎีเป็นอย่างมาก และหลักสูตรก็มีความสอดคล้องกับการพัฒนาของยุคสมัยอย่างใกล้ชิด โดยจะสอนให้นักเรียนเริ่มต้นจากคณิตศาสตร์ มองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่แตกต่างกัน ทำการวิเคราะห์โดยละเอียด และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ การเงิน ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์มาวิเคราะห์และส่งเสริมการพัฒนาของบริษัท นอกจากนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นที่รู้จักในนาม "แม่แห่งวิทยาศาสตร์" และนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีชื่อเสียงหลายคนก็มีรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง แม้แต่ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียต Alexander Kronorod ซึ่งเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงเป็นวิชาที่ไม่ควรมองข้ามอย่างแน่นอน

chris liverani dBI My696Rk unsplash 1

คุณเรียนอะไรในภาควิชาคณิตศาสตร์?

ในช่วงแรกของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ขั้นแรกฉันจะเรียนวิชาจำนวนล้วน เช่น คณิตศาสตร์ขั้นสูง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พีชคณิตเชิงเส้น และวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ในปีแรก ฉันจะสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับครูเพื่อให้แน่ใจว่ามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มั่นคง จากนั้น นักเรียนสามารถเลือกวิชาต่างๆ ตามความสนใจ เช่น การเงิน ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ และบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าไป

นอกจากนี้ หลักสูตรจะสอนวิธีใช้สถิติการวิจัยและซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล เช่น MATLAB, SAS, Python เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนทำการวิเคราะห์และสถิติทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

akram huseyn umJ4PCS rEI unsplash 2

ทำไมถึงเลือกสหราชอาณาจักร?

ในข่าวนี้เป็นระยะๆ ทุกคนจะได้เห็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์คนหนึ่งโดดเรียนและลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษ อะไรคือคุณลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ให้มาเรียนที่นั่น?

ประการแรก หลักสูตรคณิตศาสตร์ในสหราชอาณาจักรได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปี และการออกแบบหลักสูตรไม่เพียงแต่ครอบคลุมมากกว่าในหลายประเทศเท่านั้น แต่ยังนำรูปแบบการสอนในชั้นเรียนขนาดเล็กมาใช้ ทำให้อาจารย์เข้าใจความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้ดีขึ้นและจัดให้มี การศึกษาที่เหมาะสมมากขึ้น

นอกจากนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์ในสหราชอาณาจักรยังเน้นย้ำมุมมองการคิดที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านการสอบ แบบทดสอบ การเขียนรายงาน และการศึกษาเฉพาะเรื่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำเสนอแบบปากเปล่า การนำเสนอผลงาน และรายวิชาอื่นๆ ด้วย สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนไม่จำกัดพื้นที่การเรียนรู้ การคิด และพื้นที่สร้างสรรค์ แต่สามารถทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านวิธีการต่างๆ และเข้าใจว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้

หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาสามารถเป็นสมาชิกของ Royal Academy of Sciences ในสหราชอาณาจักรได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเส้นทางการพัฒนาในอนาคตของพวกเขา มันสามารถขยายเครือข่าย เพิ่มเรซูเม่ และเพิ่มโอกาสในการรับสมัครในอนาคต

pexels karolina grabowska 6256066

จบภาควิชาคณิตศาสตร์ไปทำงานอะไรได้บ้าง? ทิศทางการพัฒนาเป็นอย่างไร?

คำนำระบุว่ามีโอกาสสำเร็จการศึกษาจากภาควิชาคณิตศาสตร์มากกว่าที่คนส่วนใหญ่จินตนาการ และบางคนก็อธิบายว่าวิชานี้เป็นวิชาที่หลากหลาย ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เพียงแต่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการเงินเท่านั้น แต่ยังเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์อีกด้วย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเงิน การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นแนวทางที่เป็นไปได้ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูล นักสถิติ นักวิเคราะห์กลยุทธ์ และการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล หากคุณปรารถนาที่จะเข้าร่วมในอุตสาหกรรมการศึกษา คุณสามารถเป็นครูสอนคณิตศาสตร์หรืออาจารย์มหาวิทยาลัยได้เช่นกัน