วิศวกรรมการบินและอวกาศคืออะไร?

วิศวกรการบินและอวกาศโดยทั่วไปหมายถึงบุคลากรด้านวิศวกรรมที่ออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษายานพาหนะสำหรับบิน หากจำแนกอย่างเข้มงวด อุตสาหกรรมนี้สามารถแบ่งย่อยเพิ่มเติมเป็นเครื่องบินที่รับผิดชอบการบินบนโลกโดยเฉพาะ เช่น เครื่องบินไอพ่นและเฮลิคอปเตอร์ รวมถึงยานพาหนะในอวกาศ เช่น ยานอวกาศและจรวดที่บินในอวกาศ

นับตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีการบินอย่างรวดเร็ว ขอบเขตงานสำหรับวิศวกรการบินและอวกาศได้ขยายจากสาขาการบินแบบดั้งเดิม เช่น การสร้างและบำรุงรักษากำลังของเครื่องยนต์ การผลิตวัสดุเฟรมเครื่องบิน และการออกแบบการทำงานของระบบควบคุมการบินแบบบินผ่าน ไปสู่สาขาที่ทันสมัยและซับซ้อนมากขึ้น เช่น วัสดุคอมโพสิต การประยุกต์ใช้งาน การออกแบบ 3 มิติและการวิเคราะห์ข้อมูลการบินจำลอง และแม้กระทั่งการวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงไอออนและยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับ ทั้งความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ทางกายภาพและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควรได้รับการเรียนรู้

pexels sam willis 1154619 1 1 scaled 1

ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการศึกษาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

สำหรับผู้ที่รักท้องฟ้า การบิน การรื้อ และการประกอบชิ้นส่วน การเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี สมาคมนักศึกษาจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับหนึ่ง เนื่องจากแนวโน้มไปสู่ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการควบคุมการบินไร้คนขับ นักเรียนที่สนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็สามารถพิจารณาเรียนวิศวกรรมการบินและอวกาศได้เช่นกัน

นอกจากนี้ เนื่องจากโอกาสในการทำงานของวิศวกรการบินและอวกาศ รวมถึงการออกแบบและประกอบเครื่องบิน นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และจินตนาการจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออุตสาหกรรมทั้งหมด ตั้งแต่การควบคุมเครื่องบินที่มีคนควบคุมหลายคนไปจนถึงการควบคุมเครื่องบินที่มีคนขับเพียงไม่กี่คน และแม้แต่ ระบบควบคุมไร้คนขับกึ่งอัตโนมัติทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยใช้จินตนาการของมนุษย์ผสมผสานกับเทคโนโลยีร่วมสมัย

pexels marina hinic 726233 scaled 1
pexels sourav mishra 1309644 scaled 1

pexels a koolshooter 5257779 scaled 1