ในประเทศไทย โรงเรียนทั้งในชั้นประถมและมัธยมมีระยะเวลา 6 ปี โดยทั่วไปนักเรียนเริ่มเรียนชั้นประถมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่ออายุ 6 ปีและเริ่มเข้าโรงเรียนมัธยมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอายุ 12 ปี โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำเป็นต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำเป็นต้องสอบข้อสอบกลางเพื่อให้มีสิทธิ์สมัครเข้ามหาวิทยาลัย โปรแกรมปริญญาตรีในประเทศไทยมักมีระยะเวลา 4 ปี ในขณะที่โปรแกรมปริญญาโทมักมีระยะเวลา 2 ปี

stefano tonzanu ecGlqOYua0A unsplash 1

ตรงกันข้ามกับในสหราชอาณาจักร โรงเรียนประถมมีระยะเวลา 6 ปีและโรงเรียนมัธยมมีระยะเวลา 7 ปี (Year 7 - Year 13) ปกติเด็กจะเริ่มเรียนชั้นประถมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในอายุ 5 ปีและเข้าโรงเรียนมัธยมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Year 7) ในอายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำเป็นต้องสอบที่เรียกว่า 11+ (Eleven Plus) เพื่อได้รับการตอบรับเข้าโรงเรียนมัธยมศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษานักเรียนจำเป็นต้องสอบการสอบสาธารณะ2อย่างคือ General Certificate of Secondary Education (GCSE) ในชั้นปีที่ 11 และการสอบ A-Level ในชั้นปีที่ 13 GCSE ด้านล่างนี้เป็นการแสดงภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นในระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักร

thai vs uk education system v4

นักเรียนไทยเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของอังกฤษอย่างไร?

หาวิธีที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรจากกลุ่มปีการศึกษาที่คุณกำลังศึกษาอยู่