ให้คำปรึกษาฟรี

LINKEDU Events

การบรรยายและเวิร์คชอปเกี่ยวกับการเรียนต่อในอังกฤษและออสเตรเลียล่าสุด

Meeta & Greet @RBSC
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
ผ่าน Zoom
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
ผ่าน Zoom
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
ผ่าน Zoom
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
ผ่าน Zoom
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
  • Zoom virtual video

2024 กลยุทธ์ในการสมัคร UCAS

28 Oct 2023
7:00pm-9:00pm
สัมมนาทางกายภาพ
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
สัมมนาทางกายภาพ
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
สัมมนาทางกายภาพ
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
  • LINKEDU Hong Kong

UCAS Clearing Expo

17 Aug 2023- 19 Aug 2023
7:00pm-9:00pm
สัมมนาทางกายภาพ
กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้ว สอบถามเพิ่มเติม
Top cross