ช่วงฤดูกาลรับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนประจําแบบดั้งเดิมของอังกฤษในเดือนสิงหาคมและกันยายนได้เริ่มขึ้นแล้ว

สําหรับผู้ปกครองที่ต้องการพาบุตรหลานของท่านเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นนําของอังกฤษ ดังนั้นช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสําหรับกาสมัครเข้าเรียนและการสอบ

LINKEDU จัดทำสัมมนาออนไลน์แก่ผู้ปกครองที่สนใจส่งน้องๆเข้าเรียนในโรงเรียนประจําของอังกฤษในปี 2024/25 - คู่มือที่ครอบคลุมและโปร่งใสเกี่ยวกับการวางแผนและสมัครโรงเรียนประจำอย่างมีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ประเภทโรงเรียนประจำที่แตกต่างกันออกไป

อีกทั้งการแนะนำและแบ่งปันเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนในประเทศอังกฤษ

จากการบรรยายนี้ เราหวังว่าจะช่วยให้คุณได้แนวคิดวิธีการของการสมัครโรงเรียนในอังกฤษ เพื่อให้คุณสะดวกในกระบวนการเตรียมความพร้อมที่มากขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง 

จากการสมัครเพียงแค่ครั้งเดียวน้องๆก็สามารถสอบผ่านการเข้าโรงเรียนในฝันได้ หากมีการเตรียมตัวล่วงหน้าและได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดจากเรา!

เนื้อหาของการบรรยาย

  • ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะส่งลูก ๆ ของคุณไปเรียนที่ประเทศอังกฤษคือเมื่อไหร่?
  • จะเชื่อมโยงระบบการเรียนของอังกฤษกับเกรดโรงเรียนที่แตกต่างกันได้อย่างไร?
  • จะปรับใช้การเตรียมแอปพลิเคชันอย่างไร? ข้อกําหนดในการเลือกโรงเรียนคืออะไร?
  • มุ่งเน้นไปที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่แนะนํา
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบเข้าทั่วไป เช่น UKiset, CAT4, ISEB และวิธีการเตรียมตัวสําหรับการสอบ
  • คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสัมภาษณ์และทักษะการสอบ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเข้าเรียนในโรงเรียนประจําของอังกฤษในปี 2024/2025
  • กลุ่มผู้ปกครองที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนในโรงเรียนประจําของอังกฤษ
  • ผู้ปกครองที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสอบเข้าต่างๆ ในประเทศอังกฤษ
  • นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษและนักเรียนหรือผู้ปกครองที่กำลังมีความคิดจะย้ายโรงเรียนในปีการศึกษา 2024

วันงานสัมมนาออนไลน์

30 กรกฎาคม 2023 (วันเสาร์) 10:00am - 11:00am

ผู้บรรยาย

ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ LINKEDU - วิไลพร ทอมเซ่น

สถานที่

ผ่าน Zoom