• นอกจาก UCAS แล้ว ทำไมเราจึงควรพิจารณาสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Pathway?
 • โปรแกรมเหล่านี้ในสหราชอาณาจักรจำกัดเฉพาะหลักสูตร Foundation หรือไม่
 • อะไรคือความแตกต่างระหว่าง International Year One และ Foundation?
 • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาหลักสูตร Pathways เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีอะไรบ้าง?
 • มีวิชาและโรงเรียนใดเปิดสำหรับหลักสูตร Pathway?
 • มีกำหนดเวลาในการสมัครหรือไม่?

ไม่ว่าคุณจะเรียนหลักสูตรของโรงเรียนไหน นักเรียนส่วนใหญ่เชื่อว่าเมื่อสมัครผ่าน UCAS แล้ว เราก็พร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม หากผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แผนการศึกษาของคุณอาจล่าช้าได้

การสัมมนานี้ เราจะสำรวจแง่มุมต่างๆ ของโปรแกรม Pathways รวมถึงการเลือกวิชา หลักสูตร ค่าเล่าเรียน และขั้นตอนการสมัคร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

เนื้อหาของการสัมมนาออนไลน์

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับFoundation และ International Year One
 • กลยุทธ์ในการเลือกหลักสูตร Pathway
 • วิเคราะห์หลักสูตร Pathway ในสาขาวิชายอดนิยม ได้แก่ วิทยาศาสตร์สุขภาพ กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ และธุรกิจ
 • ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัครหลักสูตร Pathway

เหมาะกับใคร

 • นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในปี 2024/25
 • นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรและวางแผนที่จะย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่น ในสหราชอาณาจักรในปี 2024

วันที่ของการสัมมนาออนไลน์

11 พฤศจิกายน 2566 (วันเสาร์) 11.00 น. - 12.00 น.

วิทยากร

LINKEDU Thailand Country Manager - วิไลพร ทอมเซ่น

สถานที่

การสัมมนาผ่านออนไลน์ zoom