นักเรียนและผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะได้รับข้อมูลการศึกษา หรือฟังประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศจากญาติและเพื่อน รวมถึงข้อมูลที่หาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ต สิ่งสำคัญคือแต่ละคนมักมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และเส้นทางการศึกษาของผู้อื่นอาจใช้ไม่ได้กับนักเรียนทุกคนได้ ท่ามกลางข้อมูลที่มีอยู่มากมาย สิ่งเหล่านั้นอาจะไม่สามารถตอบสนองหรือเหมาะกับความต้องการได้ คู่มือการศึกษานี้เขียนขึ้นสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเรียน โรงเรียนประจำของอังกฤษหรือโรงเรียนเอกชน ระยะเวลาสามปี ด้วยข้อความ ข้อมูล และรูปภาพ ผู้ปกครองสามารถทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับคุณสมบัติของโรงเรียน และจากมุมมองต่างๆ จะรับรู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน เพื่อค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน

หัวข้อ: 8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

คู่มือนี้รวบรวมกลยุทธ์การเลือกโรงเรียนของที่ปรึกษาด้านการศึกษามืออาชีพ ช่วยให้ผู้ปกครองเริ่มต้นด้วย "แปด" หัวขข้อนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับการลงทะเบียนเรียนของบุตรหลาน

 • หัวข้อที่หนึ่ง: เกรดที่เหมาะสมในการเข้าเรียนโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ
 • หัวข้อที่สอง: ขนาดโรงเรียนของโรงเรียนประจำในโรงเรียนมัธยมของอังกฤษ
 • หัวข้อที่สาม: สัดส่วนของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนประจำของอังกฤษ
 • หัวข้อที่สี่: สัดส่วนของนักเรียนประจำในโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักร
 • หัวข้อที่ห้า: ขั้นตอนการรับสมัคร ประเภทของการสอบเข้า และกำหนดเวลาสำหรับโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ
 • หัวข้อที่หก: กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมูลค่าเพิ่มในโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ
 • หัวข้อที่เจ็ด: ข้อมูลอ้างอิงที่มีค่าอื่นๆ
 • หัวข้อที่แปด: การกำหนดงบประมาณสำหรับค่าธรรมเนียมโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

2. เมืองยอดนิยมสำหรับการศึกษา

 • London
 • Oxford / Cambridge
 • Midland
 • Bath Bath / Bristol Bristol
 • Surrey
 • Leeds  / York
 • Reading
 • Kent

3. การเตรียมตัวหลังจากยืนยันการลงทะเบียน

 • การเลือกผู้พิทักษ์
 • วีซ่านักเรียน
 • เตียมตัวก่อนเดินทาง

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

ปัจจัยแรก: ปีที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

ผู้ปกครองควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร และรู้จักปีที่เป็นปีเข้ารับการศึกษาหลักในสหราชอาณาจักร วิธีนี้เป็นวิธีที่ผู้ปกครองสามารถวางแผนเวลาที่เหมาะสมในการส่งลูกของคุณเข้าเรียนในสหราชอาณาจักรได้ดีที่สุด


 • ทำเข้าใจระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร – รู้สึกเหมือน "ข้ามชั้นเรียน"?

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยปีการศึกษาในโรงเรียนมัธยมปลายทั้งหมด 7 ปีและปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 3 ปี ผู้ปกครองควรทราบเป็นอย่างยิ่งในเรื่องอายุการเข้ารับการศึกษาในสหราชอาณาจักรมีการขยับขึ้นอีก 1 ปีเมื่อเทียบกับประเทศไทย นักเรียนที่อังกฤษเริ่มเรียนชั้นประถมต้นเรียนเร็วกว่าไทย 1 ปี และเมื่อถึงอายุ 11 ปี น้องๆก็จะเริ่มเข้าเรียนในชั้น Year 7  ดังนั้นเมื่อนักเรียนทำการเปลี่ยนจากระบบการศึกษาของไทยมาสู่ระบบการศึกษาของอังกฤษน้องๆอาจรู้สึกเหมือนว่ากำลัง "ข้ามชั้นเรียน" อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความสามารถในการที่ลูกของคุณจะทำการปรับตัวกับระบบใหม่ เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยทั่วไปมีความสูงกว่าของประเทศอังกฤษในระดับการศึกษาประถมและมัธยมต้น ดังนั้น นักเรียนไทยส่วนใหญ่จะมีความพร้อมในการรับมือกับหลักสูตรการศึกษาของสหราชอาณาจักรเมื่อทำการเปลี่ยนสถานศึกษาในประเทศอังกฤษได้


 • การคำนวณอายุของลูกเมื่อเข้ารับการศึกษา

หลังจากเปรียบเทียบระดับชั้นในสหราชอาณาจักรและประเทศไทยแล้ว ผู้ปกครองควรคำนวณอายุของลูกของคุณในวันที่ 1 กันยายน เป็นวันเริ่มต้นของปีการศึกษา ดังนั้นหากลูกของคุณอายุ 13 ปีแล้วนับจากวันนั้น จึงควรลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในชั้น Year9.


 • เกรดการเข้ารับการศึกษาสำหรับโรงเรียน

เกรดการเข้ารับการศึกษาสำหรับโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักรและโรงเรียนเอกชนทั่วไปคือ Year 7, Year 9, Year 10, และ Year 12 โรงเรียนเก่าแก่บางแห่งอาจรับสมัครเฉพาะ Year 7, Year 9, และ Year 12 เท่านั้น และไม่รับนักเรียนในชั้น Year 10 

 ดังนั้น เมื่อผู้ปกครองวางแผนที่จะส่งน้องๆไปเรียนที่สหราชอาณาจักร ผู้ปกครองต้องใส่ใจต่อเกรดการเข้ารับการศึกษาหลักของโรงเรียนที่ต้องการและวางแผนให้สอดคล้องกัน.

thai vs uk education system v4
 • ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน

ผู้ปกครองควรระวังเรื่องชั้นเรียนของระดับชั้น Year10 ซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นปีแรกของระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษที่เรียกว่า General Certificate of Secondary Education (GCSE)           หากนักเรียนเลือกเข้ารับการศึกษาในชั้น Year 10 พวกเขาจำเป็นต้องปรับตัวเร็วในรูปแบบการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักรเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อผลการเรียนในสอบในอนาคต ในการเลือกเกรดการเข้ารับการศึกษา ผู้ปกครองควรพิจารณาด้วยว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของลูกตรงตามข้อกำหน ดของหลักสูตรในสหราชอาณาจักรหรือไม่ นักเรียนบางคนที่เรียนในระบบการศึกษาไทยและต้องการเข้ารับการศึกษาในชั้น Year12 ในสหราชอาณาจักร อาจถูกปฏิเสธในการรับเข้าและแนะนำให้เข้ารับการศึกษาในระดับชั้น GCSE ปี 1     (Year 11) เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งในภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้ารับการศึกษาในชั้น Year 12 อย่างไรก็ตามYear 12 เป็นปีแรกของระดับชั้น A-Levels และผลการเรียนในปีนี้มีความสำคัญสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนั้น การใช้เวลาเพิ่มอีกปีเพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่งสามารถเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนได้  ดังนั้นผู้ปกครองควรตรวจสอบด้วยว่าโรงเรียนที่พวกเขาต้องการมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุสำหรับการรับเข้าหรือไม่อีกด้วย


การวิเคราะห์ปีการเข้ารับการศึกษาในสหราชอาณาจักร

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
 • อายุ 11 - สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5 ในประเทศไทย

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 5 ในประเทศไทยปกติจะมีอายุประมาณ 11 ปีและส่วนมากจะเข้ารับการศึกษาในชั้น Year 7 ในสหราชอาณาจักร นักเรียนจะเริ่มเรียนในชั้นมัธยมต้นกับนักเรียนชาวอังกฤษ การเลือกเข้ารับการศึกษาในชั้น Year  7 จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่และสร้างเพื่อนใหม่ ชั้นYear 7 ยังเป็นหนึ่งในปีการเข้ารับการศึกษาหลักในสหราชอาณาจักรโดยมีที่ว่างจำนวนมากให้เลือก หากลูกของคุณยังไม่ครบ 11 ปีเมื่อเริ่มต้นปีการศึกษาในเดือนกันยายน ผู้ปกครองสามารถเลือกชั้นYear 6 ได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อสองข้อควรพิจารณา: ข้อแรก หลังจากสำเร็จการศึกษาในชั้น Year 6 นักเรียนอาจจะต้องสอบ Common Entrance Exam (CEE) เพื่อเข้าชั้นปีถัดไป จากประสบการณ์ เราไม่แนะนำให้นักเรียนเตรียมตัวสอบ CEE ในระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่จะเตรียมนักเรียนในระยะเวลาสองปี ข้อสอง หากนักเรียนเข้ารับการศึกษาในชั้นYear 6 อาจมีความท้าทายในการผสมผสานกับวงสังคมของเพื่อนร่วมชั้นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 10 หรือ 11 ปี


 • อายุ 12 - สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะเลือกให้ลูกๆเริ่มสมัครในชั้น Year 8 แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงเรียนมีที่ว่างให้นักเรียนทำการย้ายเข้าหรือไม่ บางโรงเรียนชั้นเรียนอาจเต็มแล้วในชั้น Year 7 และเมื่อนักเรียนจากโรงเรียนเดิมขยับไปสู่ชั้น Year 8 อาจไม่มีที่วางเพิ่มเติมที่ว่างให้นักเรียนย้ายเข้า แนะนำให้ผู้ปกครองเตรียมตัวล่วงหน้าและแจ้งให้โรงเรียนที่ต้องการเข้าทราบเกี่ยวกับความสนใจของผู้ปกครองในการสมัครเข้าชั้น Year 8 ผู้ปกครองบางท่านอาจเลือกให้ลูกเข้ารับการศึกษาในชั้นYear 7 นักเรียนที่เลือกชั้นนี้ จะเริ่มเดินทางในโรงเรียนมัธยมต้นข้างเคียงกับนักเรียนชาวอังกฤษ ทำให้ง่ายต่อการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่และสร้างเพื่อนใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม นักเรียนจะมีอายุมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นหนึ่งปี ดังนั้น ผู้ปกครองที่เลือกชั้นปีที่ 7 ควรพิจารณาด้วยว่าโรงเรียนจะรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่าไหม


 • อายุ 13 - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในประเทศไทย

ขั้นตอนนี้เป็นการสอบถามที่ส่วนใหญ่ของผู้ปกครอง นักเรียนในฮ่องกงที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 มักจะมีอายุประมาณ 13 ปีและพวกเขาสามารถเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 9 ในสหราชอาณาจักรได้ ชั้นปีที่ 9 ยังเป็นหนึ่งในปีการเข้ารับการศึกษาหลักสำหรับโรงเรียนส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรและมีสล็อตที่มากขึ้นสำหรับนักเรียนนานาชาติ เพิ่มโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ดังนั้นชั้นปีที่ 9 เป็นหนึ่งในจุดเข้ารับที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ชั้นปีที่ 9 ยังเป็นเวลาที่นักเรียนเริ่มต้นมีส่วนร่วมกับหลักสูตร GCSE โดยประสบการณ์รูปแบบการสอบสาธารณะ นักเรียนต้องเลือกวิชาเลือกของพวกเขาและทำสอบปลายภาคการเรียนอย่างจริงจัง นักเรียนที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดจะถูกจัดเรียงในกลุ่ม 1 และอื่น ๆ ตามลำดับ


 • อายุ 14 - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 ในประเทศไทย

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 2 และส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 14 ปี จะเลือกเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 10 โรงเรียนในสหราชอาณาจักรเริ่มสอนหลักสูตร GCSE ในชั้นปีที่ 10 ผู้ปกครองควรทราบว่านักเรียนจะเริ่มต้นตารางการสอบสาธารณะอย่างหนักเมื่อเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 10 เพราะฉะนั้น การสอบเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 10 อาจจะท้าทายมากกว่า และนักเรียนควรเตรียมตัวอย่างเพียงพอ เราแนะนำให้นักเรียนเริ่มเรียนสอนในช่วงปิดฤดูร้อนก่อนเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 10 เพื่อปรับตัวกับรูปแบบการสอนในสหราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็ว หากผู้ปกครองตั้งใจให้ลูกของพวกเขาเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 9 ควรตรวจสอบว่าโรงเรียนสามารถรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่าเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 9 หรือไม่ เนื่องจากนักเรียนในกลุ่มอายุนี้ส่วนใหญ่มีความต้องการของพวกเขา บางครั้งเราพบกรณีที่นักเรียนไม่ต้องการอยู่ในระดับชั้นเดียวกับนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่าหรือรู้สึกว่าพวกเขากำลังทำซ้ำระดับ เนื่องจากเพื่อนร่วมชั้นไทยทุกคนจะเข้าชั้นปีที่ 10 ดังนั้น ผู้ปกครองควรสื่อสารกับลูกของพวกเขา อธิบายสถานการณ์เรื่องการเลื่อนชั้นและช่วยเลือกตัดสินใจให้ถูกต้องระหว่างชั้นปีที่ 9 และชั้นปีที่ 10 ให้ถูกต้อง


 • อายุ 15 - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ในประเทศไทย

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 15 ปีมีตัวเลือกสองตัวเลือก: ชั้นปีที่ 10 (หลักสูตร GCSE 2 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 11 (หลักสูตร GCSE 1 ปี) การเลือกชั้นปีที่ 10 จะทำให้นักเรียนสามารถเริ่มหลักสูตร GCSE ตั้งแต่ต้น แต่จะต้องใช้เวลาเรียนและงบประมาณเพิ่มเติมอีกหนึ่งปี การเลือกชั้นปีที่ 11 (หลักสูตร GCSE 1 ปี) สามารถประหยัดเวลาได้ แต่อาจทำให้นักเรียนที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแย่กว่ารู้สึกท้าทาย หลักสูตร GCSE 1 ปีน้อยกว่าสำหรับนักเรียนนานาชาติ แต่บางโรงเรียนมีการเสนอมันอยู่ โดยทั่วไปนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 11 ต้องเสร็จสิ้นงานของสอบปลายภาคการเรียนในระยะเวลา 2 ปีในอย่างเพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งต้องใช้ความพยายามและทักษะในการจัดการเวลาอย่างมาก นักเรียนควรสอบประมวลในช่วงปิดฤดูร้อนก่อนเข้ารับการศึกษาในชั้นปีที่ 11 และเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดีเพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ โรงเรียนอาจมีข้อกำหนดการเข้ารับการศึกษาสูงขึ้นสำหรับชั้นปีที่ 11 และนักเรียนควรให้แน่ใจว่าพวกเขาตรงตามมาตรฐานเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในกระบวนการสมัครเรียน


 • อายุ 16 - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเทศไทย

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอายุประมาณ 16 ปีและมีตัวเลือกหลายอย่าง: ชั้นปีที่ 11 (หลักสูตร GCSE 1 ปี), ชั้นปีที่ 12 (A-Levels), หรือ ชั้นปีที่ 13 (A-Levels) ตัวเลือกชั้นปีที่ 11 เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสำเร็จหลักสูตร GCSE ในระยะเวลา 1 ปี ในขณะที่ตัวเลือกชั้นปีที่ 12 และชั้นปีที่ 13 เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนที่จะเรียน A-Levels สำคัญที่จะสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับความชอบและเป้าหมายของพวกเขา นักเรียนที่เข้าชั้นปีที่ 11 สามารถเลือกเรียนในโรงเรียนที่เสนอโปรแกรม GCSE 1 ปี แต่พวกเขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทำงานอย่างขยันเพื่อครอบคลุมหลักสูตร นักเรียนที่มีเป้าหมายในชั้นปีที่ 12 หรือชั้นปีที่ 13 ควรเลือกโรงเรียนที่ยอมรับนักเรียนโอนส่งเพื่อเรียน A-Levels โรงเรียนเหล่านี้มักมีนักเรียนนานาชาติจำนวนมาก หากนักเรียนวางแผนที่จะเข้าชั้นปีที่ 12 หรือชั้นปีที่ 13 พวกเขาต้องเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับ A-Levels เนื่องจากระดับการศึกษานี้ต้องการความพยายามทางวิชาการ อีกทั้ง A-Levels เป็นคุณสมบัติหลักสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ดังนั้นนักเรียนต้องประสบความสำเร็จในการเรียนของพวกเขา

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่สอง: ขนาดโรงเรียนของโรงเรียนประจำในโรงเรียนมัธยมของอังกฤษ

ในสหราชอาณาจักร ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กต่างมีลักษณะเฉพาะของตนเองซึ่งตอบสนองบุคลิกและรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียน ซึ่งแตกต่างจากขนาดที่ค่อนข้างเหมือนกันของโรงเรียนในฮ่องกง นักเรียนอาจมีโอกาสเลือกระหว่างโรงเรียน "ใหญ่" และ "เล็ก" เมื่อพิจารณาโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถาบันขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างนี้ ขอแนะนำให้มุ่งเน้นไปที่สี่ประเภท: ขนาดชั้นเรียน การบูรณาการ กิจกรรมนอกหลักสูตร และการเลือกวิชา

 • ขนาดชั้นเรียน

โรงเรียนในอังกฤษใช้ระบบการสอนแบบชั้นเรียนขนาดเล็กมาโดยตลอด โดยมีขนาดชั้นเรียนประมาณ 10 ถึง 20 คน สหราชอาณาจักรจะจัดกลุ่มนักเรียนตามความสามารถและโดยทั่วไปจะจัดสรรให้กับ "ชุด" ที่แตกต่างกัน ชุดที่ 1 มีประสิทธิภาพดีที่สุด ชุดที่ 2 ต่ำกว่าชุดที่ 1 เล็กน้อย เป็นต้น ขนาดชั้นเรียนของ "โรงเรียนขนาดใหญ่" และ "โรงเรียนขนาดเล็ก" ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับขนาดชั้นเรียนที่มากเกินไปในโรงเรียนขนาดใหญ่ "โรงเรียนขนาดเล็ก" บางแห่งอาจใช้นโยบายนักเรียนไม่เกิน 7 คนต่อชั้นเรียน และมีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 หากผู้ปกครองรู้สึกว่าบุตรหลานจำเป็นต้องเรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กกว่านี้ ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญกับ "โรงเรียนขนาดเล็ก" ที่มีนักเรียนจำนวนน้อย

 • บูรณาการ

นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถผสมผสานเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ง่ายกว่า และครูยังสามารถจำชื่อนักเรียนแต่ละคนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ในทางกลับกัน โรงเรียนขนาดใหญ่ค่อนข้างเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะทางสังคมที่ดี ผู้ปกครองควรให้ความสนใจกับสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนด้วย หลายคนเชื่อว่ามีนักเรียนต่างชาติจำนวนน้อยจะดีกว่า เนื่องจากเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชาวอังกฤษในท้องถิ่นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจไม่เหมาะกับนักเรียนทุกคน บางครั้ง นักเรียนฮ่องกงอาจพบกับความท้าทายในการ "เข้ากับแวดวงชาวอังกฤษ" ลองนึกภาพว่าเมื่อมาถึงต่างประเทศ นักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอ่อนอาจยังลังเลที่จะพูดภาษาอังกฤษ แล้วพวกเขาจะรวมเข้ากับแวดวงสังคมของอังกฤษได้อย่างไร ดังนั้น นักเรียนฮ่องกงบางคนที่ "มีใจเดียวกัน" ที่โรงเรียนอาจช่วยเหลือผู้อื่นในการรวมเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้น เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถทางสังคมของบุตรหลานก่อนตัดสินใจว่าจะเลือก "โรงเรียนขนาดใหญ่" หรือ "โรงเรียนขนาดเล็ก"

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่าย่อมได้เปรียบในการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร "โรงเรียนขนาดใหญ่" มีตัวเลือกและแพ็คเกจที่หลากหลายกว่าเมื่อเทียบกับ "โรงเรียนขนาดเล็ก" โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬา สำหรับผู้ปกครองที่ชอบ "โรงเรียนขนาดเล็ก" สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าโรงเรียนมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของบุตรหลานหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนชอบดนตรี พวกเขาอาจต้องการตรวจสอบว่าโรงเรียนมีคณะนักร้องประสานเสียงหรือวงออร์เคสตราหรือไม่ แม้ว่า "โรงเรียนขนาดเล็ก" อาจไม่ได้มีประสิทธิภาพดีเท่า "โรงเรียนขนาดใหญ่" ในการแข่งขันนอกหลักสูตรระดับชาติเสมอไป แต่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักเรียนจึงมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมของโรงเรียน

นอกจากนี้ บุคลิกภาพของเด็กก็เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรทำความเข้าใจอย่างรอบคอบ หากนักเรียนเต็มใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆ เราขอแนะนำให้เลือก "โรงเรียนขนาดใหญ่" เนื่องจากมีตัวเลือกกิจกรรมที่หลากหลายกว่า ผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร นักเรียนสามารถแสดงจุดแข็งและความผูกพันกับเพื่อนจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม เราแนะนำให้นักเรียนที่จองไว้มากกว่าเลือกเรียน "โรงเรียนขนาดเล็ก" สภาพแวดล้อมของ "โรงเรียนขนาดเล็ก" มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้นักเรียนก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายของตนเอง นอกจากนี้ เกณฑ์ในการเข้าร่วมทีมโรงเรียนหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรยังต่ำกว่า ทำให้นักเรียนมีโอกาสมากขึ้นในการสำรวจประสบการณ์ใหม่ๆ ครูใน "โรงเรียนขนาดเล็ก" มักจะสังเกตเห็นสถานการณ์ของนักเรียนและแนะนำนักเรียนที่เฉยเมยให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเอง

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
 • วิชาเลือก

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษมีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากกว่าในการเลือกวิชา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักเรียนจำนวนมากเลือกเรียนวิชาเฉพาะ เช่น จิตวิทยา รัฐศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนวิชาเหล่านี้ ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ความสนใจว่าโรงเรียนมีวิชาที่บุตรหลานต้องการเรียนหรือไม่ โดยทั่วไป "โรงเรียนขนาดใหญ่" มีวิชาให้เลือกหลากหลายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ "โรงเรียนขนาดเล็ก"

ยกตัวอย่าง A-Levels โรงเรียนมี "โครงสร้างบล็อก" หลายแบบให้นักเรียนเลือก แต่ละบล็อกมีวิชาที่ตายตัว และนักเรียนสามารถเลือกได้เพียงวิชาเดียวจากแต่ละบล็อก โดยธรรมชาติแล้ว "โรงเรียนขนาดใหญ่" มักจะเสนอการผสมผสานวิชาที่ยืดหยุ่นกว่าให้กับนักเรียนเมื่อเทียบกับ "โรงเรียนขนาดเล็ก" อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนวิชาที่นักเรียนเรียนจะไม่เพิ่มขึ้นเพียงเพราะโรงเรียนมีทางเลือกมากขึ้น ผู้ปกครองเพียงต้องแน่ใจว่าโรงเรียนเปิดสอนวิชาที่บุตรหลานสนใจ

เราขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อกับทางโรงเรียนแต่เนิ่นๆ เพื่อยืนยันวิชาที่ต้องการ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาพิจารณาเมื่อโรงเรียนออกแบบตารางเวลา มีหลายกรณีที่นักเรียนยืนยันการเลือกวิชาในภายหลัง แต่โรงเรียนได้ออกแบบบล็อกไว้แล้ว น่าเสียดายที่นักเรียนบางคนลงเอยด้วยวิชาที่ต้องการทั้งสองวิชาในบล็อกเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถเรียนทั้งสองวิชาที่สนใจพร้อมกันได้

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่สาม: สัดส่วนของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนประจำของอังกฤษ

อัตราส่วนของนักเรียนต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีและกลยุทธ์การรับเข้าเรียนของโรงเรียน การเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมของนักเรียนต่างชาติสามารถส่งผลดีต่อนักเรียนที่มีอายุและบุคลิกที่แตกต่างกันได้ อัตราส่วนนี้สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท:

0 - 15%โรงเรียนประจำอังกฤษแบบดั้งเดิมและเก่าแก่ที่ควบคุมจำนวนนักเรียนต่างชาติอย่างเข้มงวด โดยทั่วไปภายในชั้นปีเดียวกันหรือในหอพักเดียวกัน โดยปกติจะมีนักศึกษาสัญชาติเดียวกันไม่เกินห้าคน โรงเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีนักเรียนประจำในสัดส่วนที่สูง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีนักเรียนในอังกฤษอาศัยอยู่ในโรงเรียนด้วย
16 - 35%โรงเรียนประจำในอังกฤษส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ โรงเรียนเหล่านี้มีการจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติอย่างเหมาะสม และโดยทั่วไปแล้วนักเรียนในฮ่องกงจะมีจำนวนไม่เกิน 30% ของจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมดในโรงเรียน อัตราส่วนการขึ้นเครื่องจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน หากคุณต้องการให้บุตรหลานของคุณปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายขึ้น คุณอาจต้องจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงโรงเรียนในหมวดหมู่นี้
35%+โรงเรียนประจำในอังกฤษส่วนเล็กๆ จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ โดยมากกว่า 35% มีนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนเหล่านี้มักเป็นวิทยาลัยเอกชนของอังกฤษหรือวิทยาลัยรูปแบบที่ 6 ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนต่างชาติ เช่น หลักสูตร GCSE หนึ่งปีและหลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย วิธีการสอนในโรงเรียนเหล่านี้ยังมุ่งเน้นไปที่นิสัยของนักเรียนต่างชาติด้วย ขอแนะนำให้พิจารณาหมวดหมู่นี้สำหรับนักเรียนที่มีอายุเกิน 14 ปี

โรงเรียนประเภทใดที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติที่เหมาะกับเด็ก?

 • อายุ

นักเรียนที่อายุน้อยกว่าจะมีความสามารถในการปรับตัวมากกว่า ดังนั้นตัวเลือกต่างๆ จึงมีมากขึ้น หากเด็กเก็บตัว ผู้ปกครองสามารถหลีกเลี่ยงโรงเรียนที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติต่ำมากได้ ท้ายที่สุดแล้ว สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยอาจเป็นเรื่องท้าทาย และการมีนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ เป็นเพื่อนจะช่วยให้เด็กๆ ปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้ง่ายขึ้น สำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มีอายุมากกว่า ผู้ปกครองควรพิจารณาว่าบุคลิกภาพและภูมิหลังการเรียนรู้ของบุตรหลานเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติน้อยกว่าหรือไม่ นักเรียนรุ่นพี่มีวิธีการเรียนรู้และกลุ่มเพื่อนที่สม่ำเสมอ ทำให้การบูรณาการเข้ากับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติน้อยกว่าอาจมีความท้าทายมากขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนที่อายุน้อยกว่า

 • บุคลิกภาพ

นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรมักประสบปัญหาต่างๆ เช่น ความยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับชั้นเรียน นิสัยการใช้ชีวิต และอาการคิดถึงบ้าน นักเรียนที่มีทักษะทางสังคมที่เป็นอิสระ ปรับตัวได้ และเข้มแข็งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้มากกว่า และสามารถเลือกเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติหลากหลายกลุ่มได้ โรงเรียนที่มีประสบการณ์น้อยในการดูแลนักเรียนต่างชาติอาจพบว่าเป็นการยากที่จะเข้าใจถึงความยากลำบากที่นักเรียนเหล่านี้เผชิญ ดังนั้นเมื่อผู้ปกครองเลือกโรงเรียนก็สามารถเข้าใจได้ว่าโรงเรียนจะดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างไรก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเหมาะกับบุตรหลานของตนหรือไม่

 • ประวัติการศึกษา

หากนักเรียนเคยเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและคุ้นเคยกับวิธีการเรียนแบบตะวันตกอยู่แล้ว พวกเขาสามารถเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติน้อยกว่าได้ นักเรียนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรวมเข้ากับแวดวงอังกฤษมากขึ้นเนื่องจากมีหัวข้อที่แชร์และความสามารถทางภาษาอังกฤษที่คล้ายคลึงกัน ในทางกลับกัน หากนักเรียนเคยเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นในฮ่องกง ขอแนะนำให้เลือกโรงเรียนที่มีประสบการณ์มากมายในการให้ความรู้แก่นักเรียนต่างชาติ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จะเข้าใจความท้าทายที่นักศึกษาต่างชาติเผชิญได้ดีขึ้น ช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ทันที

พิจารณาเป้าหมายการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนบางแห่งที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติสูงกว่าอาจได้รับความนิยมในหมู่ผู้ปกครองเนื่องจากชื่อเสียงของพวกเขา เช่น อันดับหรือผลการสอบ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ปกครองชาวเอเชีย เมื่อประเมินอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน จำเป็นต้องคำนึงถึงเป้าหมายการเรียนของนักเรียนที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร จากนั้นจึงตัดสินใจเลือกโรงเรียน โรงเรียนหลายแห่งที่มีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติสูงกว่ายังคงได้รับความนิยม เช่น วิทยาลัยรูปแบบที่ 6 ที่มีชื่อเสียงในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเหล่านี้มักจะมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 80% แต่พวกเขายังคงดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองชาวไทย เพราะพวกเขาเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของนักเรียนชาวเอเชียอย่างถ่องแท้ ช่วยให้นักเรียนจำนวนมากติดหนึ่งในห้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษในแต่ละปี

วิทยาลัยรูปแบบที่หกคือ(Sixth FormCollege):


8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่สี่: สัดส่วนของนักเรียนประจำในโรงเรียนประจำของสหราชอาณาจักร

นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในอาคารหอพักของโรงเรียน แต่นักเรียนชาวอังกฤษไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่โรงเรียน ดังนั้นอัตราส่วนของนักเรียนประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

 • โรงเรียนภาคกลางวัน

ในโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ อัตราส่วนนักเรียนประจำโดยทั่วไปจะไม่เกิน 10% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด นักเรียนประจำส่วนใหญ่ในโรงเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากหอพักมีนักเรียนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าสภาพแวดล้อมนี้จะทำให้เด็กๆ สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในหอพักได้ง่ายขึ้น แต่ก็อาจขาดการสัมผัสวัฒนธรรมของอังกฤษ โรงเรียนเหล่านี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับอาวุโส เนื่องจากพวกเขาจะได้รับประโยชน์จากสภาพแวดล้อมการอยู่ประจำที่นักเรียนต่างชาติครอบงำ ซึ่งวิธีการเรียนรู้จะคล้ายคลึงกันและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในสภาพแวดล้อมที่มีนักเรียนประจำน้อยลง เพื่อนร่วมหอพักมีแนวโน้มที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และกลายเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิตแม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม

ตัวอย่างของโรงเรียนสำหรับนักเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับเป็นหลัก:

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
City of London Freemen's School
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
Ipswich School
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
Loughborough Grammar School

 • กึ่งประจำ

โรงเรียนที่นักเรียนประจำคิดเป็นประมาณ 20% ถึง 60% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดจะเรียกว่า "โรงเรียนประจำ" หมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่ที่พบบ่อยที่สุด และการสนับสนุนการอยู่ประจำในโรงเรียนเหล่านี้ก็เหมาะอย่างยิ่ง โรงเรียนจำนวนไม่มากอาจจัดให้มีครูให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนประจำในช่วงสุดสัปดาห์ โดยรวมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยทั่วไปตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับนักเรียนประเภทต่างๆ เมื่อเลือกโรงเรียนดังกล่าว ผู้ปกครองควรคำนึงถึงจำนวนนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนที่นั่น และดูว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนและกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับบุตรหลานของตนหรือไม่

ตัวอย่างของโรงเรียนกึ่งประจำ:


 • นักเรียนประจำ

โรงเรียนที่นักเรียนประจำคิดเป็นประมาณ 20% ถึง 60% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดจะเรียกว่า "โรงเรียนประจำ" หมวดหมู่นี้เป็นหมวดหมู่ที่พบบ่อยที่สุด และการสนับสนุนการอยู่ประจำในโรงเรียนเหล่านี้ก็เหมาะอย่างยิ่ง โรงเรียนจำนวนไม่มากอาจจัดให้มีครูให้การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนประจำในช่วงสุดสัปดาห์ โดยรวมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยทั่วไปตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับนักเรียนประเภทต่างๆ เมื่อเลือกโรงเรียนดังกล่าว ผู้ปกครองควรคำนึงถึงจำนวนนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนที่นั่น และดูว่าโรงเรียนให้การสนับสนุนและกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับบุตรหลานของตนหรือไม่

ตัวอย่างของโรงเรียนกึ่งประจำ:

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
Cheltenham College
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
Christ's Hospital School
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試
Uppingham School

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่ห้า: ขั้นตอนการรับสมัคร ประเภทของการสอบเข้า และกำหนดเวลาสำหรับโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษาของอังกฤษ

แต่ละโรงเรียนจะปฏิบัติตามขั้นตอนการรับเข้าเรียนที่กำหนดไว้ของตนเอง โดยทั่วไป ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องกับ "การคัดกรองเบื้องต้น" หลังจากนั้นนักเรียนจะมีกำหนดสอบเข้าผ่าน LINKEDU หากผลการสอบตรงตามเกณฑ์ โรงเรียนจะเชิญนักเรียนมาสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือผ่านวิดีโอ สุดท้ายนี้หากผลงานของนักเรียนเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน อาจารย์ใหญ่จะออกจดหมายตอบรับให้กับนักเรียน โดยทั่วไปกระบวนการนี้จะใช้เวลาตั้งแต่สองสัปดาห์ถึงหกเดือน ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาการรับเข้าเรียนของโรงเรียน

 • การคัดกรองเบื้องต้น
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

หลังจากยืนยันโรงเรียนที่ต้องการแล้ว เราจะส่งใบรับรองผลการเรียนสองปีล่าสุดของนักเรียนและใบรับรองกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับโรงเรียน เมื่อโรงเรียนตรวจสอบประวัติของนักเรียนและเชื่อว่าตนมีศักยภาพที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของโรงเรียน นักเรียนจะได้รับอนุญาตให้ส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการ เนื่องจากแต่ละโรงเรียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร ขั้นตอน "การคัดกรองเบื้องต้น" นี้จะทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ในระหว่างขั้นตอนนี้ เราจะอธิบายจุดแข็งต่างๆ ของนักเรียนให้โรงเรียนทราบ ดังนั้นก่อนส่งเอกสาร เราต้องแน่ใจว่าเราคุ้นเคยกับภูมิหลังและความต้องการของนักเรียนแล้ว

 • การสอบเข้า
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสามประเภท:

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(Year 7 - 11)โดยปกตินักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียน การเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ต่ำกว่านั้นง่ายกว่า แต่นักเรียนไม่ควรประมาทการทดสอบ โรงเรียนที่เข้มงวดบางแห่งอาจต้องการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย หากนักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พวกเขาก็จะมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการได้ดีขึ้น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 12)โรงเรียนส่วนใหญ่ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบในวิชาที่พวกเขาต้องการเรียน พร้อมด้วยภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ โรงเรียนบางแห่งไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบวิชาเพิ่มเติมสำหรับเกรดที่สูงขึ้น คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับการสอบของแต่ละโรงเรียนก่อนตัดสินใจได้
UKISET/
แบบทดสอบการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
โรงเรียนบางแห่งอาจต้องการคะแนน UKISET หรือการสอบที่คล้ายกับ UKISET ซึ่งมีด้วยกันสามส่วน: คำถามคำศัพท์ คำถามรูปภาพ และภาษาอังกฤษ แบบทดสอบด้านทักษะและตรรกะที่ดีจะช่วยได้มากหากคุณทำแบบทดสอบนี้ ผู้ปกครองที่ทราบข้อกำหนดของโรงเรียนสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานได้ เพื่อเพิ่มโอกาส นักเรียนไม่คุ้นกับข้อสอบUKISET นักเรียนสามารถรับคำถามฝึกหัดจากที่ปรึกษา LINKEDU ก่อนการทดสอบ
 • การสัมภาษณ์การรับสมัคร (วิดีโอออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัว)
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

ในขั้นตอนสุดท้ายของขั้นตอนการสมัคร นักเรียนจะถูกกำหนดให้สัมภาษณ์กับคณาจารย์ของโรงเรียนหรือผู้บริหาร โดยดำเนินการผ่านการโต้ตอบแบบตัวต่อตัวหรือการประชุมทางวิดีโอเสมือนจริง ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ สถาบันได้ทำความคุ้นเคยกับความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาแล้ว และการสัมภาษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อยืนยันเหตุผลเบื้องหลังการเลือกสถาบันของนักศึกษา นักเรียนจำเป็นต้องแสดงความมั่นใจและแสดงคำตอบอย่างชัดเจนในระหว่างการสัมภาษณ์ เนื่องจากการให้คำตอบที่กระชับ หนึ่งหรือสองคำอาจขัดขวางความสามารถของผู้ประเมินในการประเมินความสามารถของผู้สมัครในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในบริบทของอังกฤษและศักยภาพในการปรับตัวให้ชินกับ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนประจำที่อยู่อาศัย ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความคุ้นเคยของนักเรียนกับกรอบการสอนและการสนับสนุนของโรงเรียน ผู้สัมภาษณ์ควรถามว่า "คุณมีคำถามใดๆ สำหรับฉันหรือไม่" เมื่อถึงจุดสุดยอดของการสัมภาษณ์ การตอบว่า "ไม่" อาจบ่งบอกถึงความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถาบันที่จำกัด ซึ่งอาจส่งผลให้โอกาสในการรับเข้าเรียนลดลง ด้วยเหตุนี้ ก่อนการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ LINKEDU จะให้คำแนะนำที่ครอบคลุม เพื่อจัดเตรียมผู้สมัครด้วยเอกสารการสัมภาษณ์

 • การปฏิบัติตามกำหนดเวลาการสมัครตรงเวลา
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

กำหนดเวลารับสมัครสำหรับสถานศึกษาของอังกฤษโดยทั่วไปจะครอบคลุมตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมในปีก่อนหน้าปีที่ตั้งใจจะลงทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันอันทรงเกียรติที่ได้รับเลือก ซึ่งมีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น อาจกำหนดเส้นตายให้เร็วที่สุดเท่าที่ 2 ถึง 3 ปีก่อนปีแห่งการบวชที่วางแผนไว้ แม้ว่ากำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องจะเข้าถึงได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของโรงเรียน แต่ก็ควรปรึกษากับบริการของเราเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนในปัจจุบันและตำแหน่งงานว่างที่ว่าง เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรับทราบว่าระดับปีที่แตกต่างกันภายในสถาบันเดียวกันอาจมีกำหนดเวลาที่ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งรับประกันแนวทางที่รอบคอบ สถาบันบางแห่งมีจุดยืนที่ยืดหยุ่นกว่า โดยไม่กำหนดเส้นตายการสมัครที่ชัดเจน วิธีการดังกล่าวเกิดขึ้นจากตำแหน่งงานว่างที่เพียงพอหรือความปรารถนาที่จะดึงดูดผู้สมัครจากนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ
หลังจากขั้นตอนการสมัคร โดยทั่วไปการแจ้งเตือนการรับเข้าเรียนจะเผยแพร่ในเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้าการลงทะเบียน นักเรียนที่รับเข้าเรียนจะได้รับตามปกติในช่วงหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนเพื่อพิจารณาและตัดสินใจเมื่อยอมรับข้อเสนอ ไทม์ไลน์นี้ตอกย้ำว่าแม้แต่ผู้สมัครที่เริ่มขั้นตอนการสมัครหลังคริสต์มาสก็สามารถขอเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีการตัดสิทธิ์การสมัครตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ได้ ความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นจากแนวโน้มของผู้สมัครในช่วงแรกบางรายที่จะเลือกไม่รับ ดังนั้นจึงทำให้มีตำแหน่งว่าง นอกจากนี้ สถาบันที่ได้รับเลือกยังใช้วิธีการรับเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา เออร์โก้ ผู้มีแนวโน้มจะเป็นผู้สมัครที่พลาดช่วงรับสมัครแบบเดิมๆ ไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง เนื่องจากพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมเชิงรุกกับที่ปรึกษาของเรา เพื่อนำทางอย่างมีกลยุทธ์และปรับเทียบความคิดริเริ่มในการสมัครของพวกเขา

 • คำแนะนำ

เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองเริ่มเตรียมตัวสำหรับนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อยสองปี หากคุณวางแผนที่จะสมัครในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงและมีชื่อเสียง ทางที่ดีควรเริ่มวางแผนและลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อยสามปี


8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่หก: กิจกรรมเสริมและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนประจำของอังกฤษ

สำหรับนักเรียนต่างชาติ การสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงเรียนนำเสนอถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การพิจารณานี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันซึ่งมักจัดขึ้นโดยนักเรียนในอังกฤษและนักเรียนจากประเทศไทย ด้วยลักษณะทั่วไปในระดับหนึ่ง นักเรียนในท้องถิ่นอาจไม่จัดลำดับความสำคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นวัตถุประสงค์ทางวิชาการที่สำคัญที่สุดเสมอไป ดังนั้นจึงจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งสถาบันมอบให้กับนักเรียนประเทศไทย รวมถึงจุดแข็งโดยธรรมชาติของโรงเรียน

นักศึกษาประเทศไทยจำนวนมากมีความปรารถนาที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ เช่น กายภาพบำบัด ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการวิชาชีพดังกล่าวในตลาดประเทศไทยที่แข็งแกร่ง บ่อยครั้งที่นักเรียนเหล่านี้แสวงหาประสบการณ์การสังเกตที่เกี่ยวข้องแม้ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น ในบริบทของการศึกษาในสหราชอาณาจักร การระบุโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนแบบกำหนดเป้าหมายในโดเมนนี้สามารถเพิ่มเส้นทางการเตรียมตัวได้อย่างชัดเจน

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างพิถีพิถันในการเลือกโรงเรียน นอกเหนือจากการประเมินทรัพยากรในห้องเรียนและข้อเสนอนอกหลักสูตรแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องประเมินว่าโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่คาดหวังของมหาวิทยาลัยที่บุตรหลานมุ่งหวังที่จะติดตามโดยตรงหรือไม่ แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนที่ได้รับเลือกไม่เพียงแต่ให้การศึกษาที่ครอบคลุมเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการเติบโตที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับความพยายามทางวิชาการในอนาคต

ตัวอย่างหลักสูตรเพิ่มเติม:

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยOxbridgeหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยOxford หรือมหาวิทยาลัยCambridge หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดหรือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ชั้นเรียนเตรียมอุดมศึกษานอกหลักสูตรเหล่านี้จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับทักษะการสอบเข้าและการสัมภาษณ์ที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ และให้คำแนะนำในการเขียนและเสนอการวิเคราะห์การเลือกวิชาให้กับนักเรียนอีกด้วย โรงเรียนที่เปิดสอน "ชั้นเรียนเตรียมอุดมศึกษา Oxbridge" โดยแน่เฉพาะเพื่อสมัคร เรียนที่"Oxbridge" ซึ่งจะทำให้ใบสมัครของนักเรียนมีความถูกต้องแม่นยำ
ติวเข้มวิชาเฉพาะทางหลักสูตรที่เจาะเฉพาะวิชาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, และ กฎหมาย, จำเป็นต้องมีการสอบเข้า โรงเรียนจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาทักษะการสอบของนักเรียน ให้คำแนะนำในการเขียนข้อความส่วนตัว และเชิญนักเรียนปัจจุบันในสาขาเหล่านี้ให้แบ่งปันประสบการณ์การสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงลึก นอกจากวิชาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น กายภาพบำบัด และ กิจกรรมบำบัด ยังได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงเรียนยังให้โอกาสในการฝึกงานและการฝึกอบรมการสัมภาษณ์สำหรับสาขาเหล่านี้ด้วย
การเพิ่มผลงานทางวิชาการโรงเรียนในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวมของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและสันทนาการ โรงเรียนมีกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมวิชาการที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับวิชาที่นักเรียนอาจสนใจที่จะใฝ่หาในอนาคต เช่น จิตวิทยา, ชีววิทยา, กฎหมาย, หรือ ธุรกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมในสังคมเหล่านี้ นักศึกษาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ โรงเรียนยังเชิญวิทยากรรับเชิญหรืออาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก จัดกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแข่งขันต่างๆ เช่น การอภิปรายและการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม
หลักสูตรทางดนตรีโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีต่างๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม เช่น ชั้นเรียนฝึกเครื่องดนตรี คณะนักร้องประสานเสียง และกลุ่มร้องและวาทยกร นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดการแข่งขันหรือการแสดงดนตรีประเภทต่างๆ และแม้แต่การจัดทัวร์ชมสถานที่ต่างๆ ในสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับแฟ้มผลงานของนักเรียน
หลักสูตรสงเสริมผลงานศิลปะนักศึกษาที่สนใจเรียน ศิลปะ หรือ สถาปัตยกรรม มักจะต้องจัดเตรียมแฟ้มผลงานส่วนตัวเมื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีผลงานจำนวนมากหรือมีรากฐานที่มั่นคง โรงเรียนจึงจัดให้มีเวิร์คช็อป นิทรรศการศิลปะ การเยี่ยมชมหอศิลป์ และกิจกรรมอื่น ๆ ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
หลักสูตรส่งเสริมนักกีฬาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเป็นนักกีฬาเต็มเวลาหรือผู้ที่ต้องการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนมักจะจัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในหลักสูตรกีฬาเฉพาะด้าน พวกเขาอาจก่อตั้งสถาบันการกีฬาของตนเองหรือร่วมมือกับสโมสรกีฬาในท้องถิ่นเพื่อดูแลนักกีฬารุ่นเยาว์

8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่เจ็ด: ข้อมูลอ้างอิงที่มีค่าอื่นๆ

ผู้ปกครองสามารถค้นหาข้อมูลมากมายได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียน ลองนึกภาพทีมออกแบบเว็บไซต์สำหรับบริษัท และเว็บไซต์ดังกล่าวนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของบริษัท โรงเรียนก็ไม่ต่างกัน พวกเขาจะนำเสนอข้อมูลที่ภาคภูมิใจที่สุดแก่ผู้ปกครองอย่างแน่นอน แน่นอนว่าเราจำเป็นต้องกรองข้อมูลอย่างมีกลยุทธ์ ด้านล่างนี้คือรายการข้อมูลที่ต้องพิจารณา

 • School Video วิดีโอของโรงเรียน

มันเหมือนกับ "ไม้กายสิทธิ์" สำหรับทั้งผู้ปกครองและนักเรียน แม้จะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ คุณก็สามารถสัมผัสบรรยากาศของโรงเรียนและเข้าใจสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนได้ การดูวิดีโอไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน แต่ยังช่วยให้ผู้ปกครองให้ความสนใจกับการสนทนาระหว่างครูและนักเรียนอีกด้วย จากการโต้ตอบเหล่านี้ ผู้ปกครองสามารถประเมินการสนับสนุนและทรัพยากรที่โรงเรียนมอบให้หรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักเรียน ข้อมูลนี้อาจมีคุณค่าในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ หลังการแพร่ระบาด โรงเรียนในสหราชอาณาจักรหลายแห่งได้จัดกิจกรรมวันเปิดทำการแบบเสมือนจริงทางออนไลน์ เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้

 • Headmaster's Welcome การต้อนรับจากอาจารย์ใหญ่

"ข้อความของอาจารย์ใหญ่" กล่าวเพื่อยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น และพร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนและปรัชญาการศึกษา ในฐานะที่ปรึกษา เรามักจะเริ่มการประเมินโรงเรียนด้วยการดูวิดีโอที่อาจารย์ใหญ่แบ่งปันความคิดของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้เราได้รับข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับค่านิยมและทิศทางของโรงเรียน

Royal Russell School คริส ฮัทชินสัน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกล่าว:

“We value the things which make each of us distinctively brilliant.

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Concord College คำพูดของอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยคองคอร์ด ดร. ไมเคิล ทรัส:

“Our academic standards are unashamedly high : Concord students love to learn and are ambitious for their futures."

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

 • Independent Schools Inspectorate (ISI)ผู้ตรวจโรงเรียนเอกชน (ISI)

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครองคือรายงานของ ISI คุณสามารถเข้าถึงรายงานนี้เพื่อดูการสอบสวนของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการของสหราชอาณาจักร รายงานครอบคลุมแง่มุมต่างๆ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ผลการเรียนโดยรวมของนักเรียน ปรัชญาการสอน มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของวิทยาเขต ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นตอนในการจัดการกับข้อร้องเรียน และคุณภาพของทีมผู้นำของโรงเรียน ผู้ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะดำเนินการประเมินที่ครอบคลุม รวมถึงการสังเกตในชั้นเรียน การสนทนากับนักเรียนปัจจุบัน การสนทนากับผู้บริหาร และการสำรวจกับผู้ปกครองและนักเรียน จากนั้นจึงรวบรวมข้อค้นพบเพื่อสรุปผล

 • Subjects Performance วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

โรงเรียนบางแห่งจัดให้มีรายงานผลการสอบของนักเรียน A-Level ในแต่ละวิชา รายงานนี้จะสรุปคะแนนที่ได้รับในแต่ละวิชา ตั้งแต่ A ถึง U นอกเหนือจากเกรดของแต่ละวิชาแล้ว ผู้ปกครองยังสามารถประเมินสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนได้อีกด้วย โดยทั่วไป นักเรียนชาวเอเชียมักจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในขณะที่นักเรียนชาวยุโรปอาจเลือกเรียนวิชามนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ โรงเรียนบางแห่งยังให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นในสาขาวิชาเฉพาะ โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ปกครองเพื่อช่วยในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการเลือกโรงเรียน


8 ปัจจัยสำคัญในการเลือกโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

หัวข้อที่แปด: การกำหนดงบประมาณสำหรับค่าธรรมเนียมโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร

寄宿學校收費

โดยทั่วไปแล้ว โรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมจะคำนวณค่าธรรมเนียมเป็นรายภาคเรียน โดยปีการศึกษาประกอบด้วยสามเทอม ค่าเล่าเรียนสำหรับแต่ละภาคเรียนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10,000 ถึง 15,000 ปอนด์ ส่งผลให้ค่าเล่าเรียนต่อปีรวมประมาณ 30,000 ถึง 45,000 ปอนด์

นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนแล้ว ผู้ปกครองควรพิจารณาค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากยืนยันการลงทะเบียนด้วย โดยทั่วไปการสมัครเข้าโรงเรียนประจำแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนตั้งแต่ 75 ถึง 300 ปอนด์


2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนประจำภูมิภาคยอดนิยม

เมื่อผู้ปกครองเลือกโรงเรียน สถานที่ตั้งมักจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา เราจะให้ภาพรวมของภูมิภาคแปดแห่งที่ถูกถามบ่อย:

 1. London
 2. Oxford / Cambridge
 3. Midland
 4. Bath  / Bristol
 5. Surrey
 6. Leeds  / York
 7. Reading
 8. Kent
英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

City of London Freemen's School เป็นโรงเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงอย่างสูงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับหอพัก สัดส่วนของนักเรียนประจำคิดเป็น 7% ของทั้งโรงเรียน ข้อกำหนดการรับเข้าเรียนสำหรับโรงเรียนนี้สูงมาก ในการสมัครก็เพิ่มมากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ การลงทะเบียนจำเป็นต้องสอบ UKiset นักเรียนที่สนใจจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ


英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

วิทยาลัย Dulwich มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่โดดเด่นและเป็นสมาชิกของโรงเรียน Eton Group นอกจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเช่น Tonbridge School, Westminster School และ Eton College แล้ว Dulwich ยังเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรนี้อีกด้วย ในฐานะสมาชิกพันธมิตร ดัลวิชรักษามาตรฐานการศึกษาในระดับสูง ในแต่ละปี 10%–15% ของผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น สถาบันออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์ และไอวี่ลีกในสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนมีขนาดใหญ่และมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากมายสำหรับนักเรียน ดัลวิชยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวที่ต้องการตั้งถิ่นฐานในลอนดอน เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมือง นักเรียนชาวอังกฤษส่วนใหญ่จึงเลือกเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับ โดยมีเพียง 7% เท่านั้นที่เป็นนักเรียนประจำ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่โรงเรียนมีบรรยากาศสบาย และห้องพักของนักเรียนรุ่นพี่ยังมาพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวอีกด้วย


Mill Hill School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

การค้นหาโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมในลอนดอนไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน แต่ Mill Hill เป็นโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในลอนดอนที่ให้การศึกษาคุณภาพสูง โรงเรียนตั้งอยู่ในย่าน Barnet อันทรงเกียรติ มีวิทยาเขตอันเขียวชอุ่มครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ แม้ว่านักเรียนจำนวนมากมาจากลอนดอน แต่โรงเรียนก็ยังดึงดูดนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติและผู้ที่ตั้งใจจะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในลอนดอน


Oxford/Cambridge

The Leys School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียน Leys เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับผู้ปกครองชาวฮ่องกงจำนวนมาก เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งที่สะดวก ผลการเรียนดีเยี่ยม และสภาพแวดล้อมการเรียนที่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองควรทราบว่าโรงเรียนมีข้อกำหนดการรับเข้าเรียนที่เข้มงวดมาก ขอแนะนำให้ผู้ปกครองเตรียมบุตรหลานให้พร้อมสำหรับการสอบเข้าอย่างเพียงพอ The Leys เริ่มจัดให้มีการสอบเข้าสำหรับนักเรียนต่างชาติในเดือนมกราคม ซึ่งต่อมาถูกเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ดังนั้นหากผู้ปกครองพิจารณาว่า The Leys เป็นทางเลือกแรกของพวกเขา พวกเขาอาจต้องละทิ้งข้อเสนอจากโรงเรียนอื่น

St. Mary’s School, Cambridge

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

ภายในเคมบริดจ์ มีโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งติดอันดับ 100 อันดับแรก และโรงเรียนเซนต์แมรี เมืองเคมบริดจ์ โดดเด่นในฐานะตัวแทนของโรงเรียนสตรีแบบดั้งเดิม โรงเรียนรวบรวมคุณสมบัติของโรงเรียนสตรีในอังกฤษที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนวิชาศิลปะและการออกแบบ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนในสาขา STEM และการกีฬา แม้ว่าวิทยาเขตจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็มีอาคารสอนเฉพาะทางที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักศึกษาศิลปะและนักศึกษาก่อนวิทยาลัย เพื่อรองรับความต้องการด้านวิชาการที่แตกต่างกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือกรณีของ "เล็ก แต่ครบถ้วน"

d’Overbroeck’s College

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

วิทยาลัย d’Overbroeck มักถูกเข้าใจผิดโดยผู้ปกครองว่าเป็นโรงเรียนแบบกวดวิชา แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ได้รวมเอาข้อดีของโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมและสถาบันการศึกษาก่อนวัยเรียนเข้าไว้ด้วยกัน แตกต่างจากสถาบันที่คล้ายคลึงกัน d'Overbroeck's มีทักษะในการทำลายอุปสรรคระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนสามารถสวมชุดลำลองไปโรงเรียนและเรียกครูตามชื่อของพวกเขา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายที่ส่งเสริมการสื่อสารอย่างกระตือรือร้นระหว่างนักเรียนและครู เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิม d'Overbroeck's อาจเหมาะสำหรับนักเรียนที่ไม่ชอบความสอดคล้องที่เข้มงวดมากกว่า

Stephen Perse Foundation

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

รางวัลต่างๆ เช่น "IB School of the Year ประจำปี 2013" "โรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดประจำปี 2014" "โรงเรียนมัธยมศึกษาอิสระแห่งทศวรรษ East Anglia ประจำปี 2020" และการเป็นหนึ่งใน 5% อันดับแรกของโรงเรียนที่ "โดดเด่น" ของ ISI เนื่องมาจาก Stephen มาตรการการศึกษาที่คิดล่วงหน้าของมูลนิธิ Perse แม้กระทั่งหนึ่งทศวรรษก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 Stephen Perse Foundation ก็ได้เริ่มใช้เทคโนโลยีในการสอนโดยการอัปโหลดกระบวนการในชั้นเรียนทางออนไลน์ ช่วยให้นักเรียนทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ความสำเร็จอันโดดเด่นของโรงเรียนทำให้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างอ็อกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์


Midland

Oundle School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Oundle School หนึ่งในโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักร เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ปกครองชาวฮ่องกง นอกเหนือจากผลการสอบสาธารณะที่ยอดเยี่ยมและสภาพแวดล้อมในการเข้าเรียนเต็มรูปแบบแล้ว Oundle ยังมีชื่อเสียงในด้านการดูแลเอาใจใส่บุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เนื่องจากมีมาตรฐานที่สูง Oundle จึงกำหนดให้นักเรียนต่างชาติต้องเข้าสอบเหมือนกับนักเรียนชาวอังกฤษในท้องถิ่น ซึ่งทำให้ข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขาสูงมาก นอกจากนี้ นักเรียนต่างชาติแต่ละคนจะต้องส่งรายงาน UKiset ก่อนสมัคร และการรับเข้าเรียนจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของโรงเรียน ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ปกครองและนักเรียนเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนการสมัครล่วงหน้าสองถึงสามปี

Uppingham School

6W0A9046 1 1536x1019 1

ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี Uppingham เป็นหนึ่งในโรงเรียนรัฐบาล 24 แห่งแห่งแรกในสหราชอาณาจักรและเป็นสมาชิกของโรงเรียน Rugby Group Uppingham เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมที่สุด โดยนักเรียนมากกว่า 90% เป็นนักเรียนประจำ ซึ่งหมายความว่านักเรียนฮ่องกงมีโอกาสมากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชาวอังกฤษในท้องถิ่นและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่น Uppingham เน้นการศึกษาแบบองค์รวม ฝึกอบรมนักเรียนในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็น และบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาไม่เพียงแต่จะเก่งในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในด้านอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักสูตรดนตรีและศิลปะของ Uppingham ก็มีความโดดเด่นเช่นกัน โรงเรียนเปิดตัว "Music Nights" ทุกวันศุกร์ในปี 2020 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงร่วมกับครู

Oakham School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Oakham School ตั้งอยู่ใน Midlands เป็นสถาบันแบบดั้งเดิมขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนมากกว่า 1,000 คน โดยผสมผสานคุณสมบัติที่ผู้ปกครองชาวฮ่องกงชื่นชม: สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และชื่อเสียงที่ดี Oakham มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการกินนอนที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษารุ่นเยาว์ ในด้านวิชาการ จะให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอสำหรับนักศึกษารุ่นพี่ เช่น สาขาวิชาที่มีให้เลือกมากมาย ดังนั้น Oakham จึงเป็นโรงเรียนคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับนักเรียนทุกวัยและมีความเข้ากันได้ดีเยี่ยม

Loughborough Grammar School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試Loughborough Grammar School (LGS) ยึดมั่นในสไตล์โรงเรียนชายล้วนของอังกฤษ: ความหลงใหลในกีฬา ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และการให้กำลังใจนักเรียนในการสำรวจโลก ประวัติและชื่อเสียงสามารถเทียบได้กับโรงเรียนชายที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง วิทยาลัยดัลวิช อย่างไรก็ตาม ค่าเล่าเรียนของ LGS นั้นถูกกว่าDulwichมากกว่า 10,000 ปอนด์ ทำให้เหมาะสำหรับเด็กผู้ชายที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและเล่นกีฬา เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนคิดเป็นเพียง 6% ของประชากรทั้งหมด กิจกรรมร่วมกันสำหรับนักเรียนประจำส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมกลางแจ้งและการเล่นกีฬา เพื่อมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบอังกฤษที่แท้จริงมากขึ้น


Bath / Bristol

Clifton College

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

วิทยาลัยคลิฟตันได้เลี้ยงดูผู้ได้รับรางวัลโนเบลหลายราย และคุณูปการของโรงเรียนในการพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียนในด้านเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถมองข้ามได้ ในฐานะหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำแบบดั้งเดิมที่สุดในสหราชอาณาจักร Clifton College เป็นสมาชิกของ Rugby Group พร้อมด้วยโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เช่น Rugby School และ Wellington College ที่ผู้ปกครองชาวฮ่องกงคุ้นเคย โรงเรียนรักษามาตรฐานการรับเข้าเรียนที่เข้มงวดและให้ความสำคัญกับการพัฒนารอบด้านของนักเรียนเป็นอย่างสูง เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในด้านดนตรีและกีฬาแบบดั้งเดิม นักเรียนที่มีศักยภาพในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

Downside school

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Downsideซึ่งหยั่งรากลึกในประเพณีคาทอลิกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 400 ปี มีโบสถ์หลังใหญ่ การตกแต่งภายในแบบคลาสสิก ภาพวาดสีน้ำมันบนผนัง และรูปถ่ายของศิษย์เก่าที่ทำให้นักเรียนปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของโรงเรียน Downside School เป็นสถาบันที่เก่าแก่และดั้งเดิมซึ่งผ่านการฝึกฝนมาหลายปีจนได้รับชื่อเสียงที่เฟื่องฟู สถานะอันโดดเด่นสามารถดึงดูดครอบครัวชนชั้นสูงให้รับบุตรหลานของตนมาลงทะเบียนเรียนที่นั่นมานานหลายศตวรรษ โรงเรียนนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมจากทั้งผู้ปกครองและนักเรียน

Badminton School

ac cap 17 1

หากคุณปรารถนาที่จะเป็นสตรีผู้มีปัญญารอบด้านและเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแบดมินตันถือได้ว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในบรรดาโรงเรียนสตรีในอังกฤษ แบดมินตันมีความโดดเด่นด้วยการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของการรักษาบรรยากาศศิลปะและวรรณกรรมแบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า การสอน STEM ของโรงเรียนช่วยให้เด็กผู้หญิงที่สนใจในวิทยาศาสตร์สามารถสำรวจและเรียนรู้ได้ การผสมผสานระหว่างวิธีการสอนแบบเก่าและแบบใหม่ช่วยให้พวกเขามีความเป็นเลิศ และบรรลุผลการสอบสาธารณะที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุปนิสัยของนักเรียน และความประพฤติที่สุขุมและมีน้ำใจในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำให้เกิดความประทับใจไม่รู้ลืม นอกจากนี้ บรรยากาศที่ไม่โอ้อวดและติดดินของโรงเรียนยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองหลายคนอีกด้วย

Sidcot School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Sidcotเป็นโรงเรียนที่มีความสุขอย่างแท้จริงในทุกแง่มุม เนื่องจากไม่ได้กดดันนักเรียนจนเกินไป แต่โรงเรียนกลับสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาในด้านต่างๆ โดยปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นและจิตวิญญาณแห่งการสำรวจ หลังเลิกเรียน นักเรียนจะมีโอกาสเข้าร่วมใน "กิจกรรมการสำรวจ" เช่น การสำรวจถ้ำและโครงการ Duke of Edinburgh Award โรงเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่ดีสำหรับนักเรียนแต่ละคน ดังนั้นจึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่และนักเรียนทุกคน รวมถึงอาจารย์ใหญ่ทำสมาธิไตร่ตรองเป็นเวลา 20 นาทีทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนได้ชาร์จพลังจิตวิญญาณของตนเอง นักเรียนจะต้องรายงานความเป็นอยู่ที่ดีของตนต่ออาจารย์ใหญ่และครูในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเติบโตในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและกลมกลืน

Kingswood School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียนประจำแบบดั้งเดิมในสหราชอาณาจักรมุ่งหวังให้นักเรียนมีความสนใจอย่างแท้จริงในการแสวงหาความรู้ ทำให้พวกเขาเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ตั้งเป้าหมาย และแม้กระทั่งยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูง Kingswood School รวบรวมปรัชญามาตรฐานของโรงเรียนประจำของอังกฤษ โดยหล่อหลอมนักเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย โรงเรียนมีสัดส่วนนักเรียนประจำและนักเรียนต่างชาติน้อยกว่า โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวอังกฤษในท้องถิ่น นักเรียนที่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ Kingswood ได้ดี

Royal High School, Bath

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

การรวมกันของ Royal High School (RHS) และเมืองบาธเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนสตรีอังกฤษแบบดั้งเดิม โรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงในด้านความสำเร็จทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่โรงเรียนหลังเป็นเมืองประวัติศาสตร์และมีชีวิตชีวาของอังกฤษในด้านวิชาการ การผสมผสานขององค์ประกอบทั้งสองนี้ส่งผลให้นักเรียนเก่งไม่เพียงแต่ในผลการสอบสาธารณะเท่านั้น แต่ยังแสดงความสามารถที่หลากหลายอีกด้วย การผสมผสานนี้สะท้อนให้เห็นถึงประเพณีของโรงเรียนสตรีในอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเน้นย้ำถึงการแสดงที่แข็งแกร่งทั้งในด้านวิชาการและความสามารถ ตรงกันข้ามกับการมุ่งเน้นไปที่ศิลปะและการออกแบบในโรงเรียนสตรีทั่วไป RHS ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านดนตรีและการกีฬา ทำให้มีความโดดเด่นในบรรดาโรงเรียนสตรีในอังกฤษหลายแห่ง


Surrey

Woldingham School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียน Woldingham เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดและมีความเกี่ยวข้องกับประเพณี Sacred Heart จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักเรียนชาวฮ่องกงมาหลายปี เป็นโรงเรียนสตรีอังกฤษที่เป็นที่ต้องการสำหรับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เช่น La Salle, Sacred Heart และ Maryknoll นอกเหนือจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมุ่งหวังที่จะปลูกฝังความซื่อสัตย์และอุปนิสัยส่วนบุคคลของนักเรียน โดยได้รับคำแนะนำจากคำสอนอันมีเมตตาของประเพณีคาทอลิกและพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ลอนดอน โรงเรียนจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองหลายคนที่มีความสนใจในเมืองนี้ ด้วยสถานีรถไฟในบริเวณใกล้เคียงที่ให้การเข้าถึงโดยตรงไปยังลอนดอน นักศึกษาสามารถสำรวจเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในขณะที่เพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เงียบสงบและไม่ถูกรบกวนในมหาวิทยาลัย

Tonbridge School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Tonbridgeเป็นโรงเรียนเอกชนชายชั้นนำที่ผสมผสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันยาวนานเข้ากับมาตรฐานการศึกษาสมัยใหม่ แม้ว่ามันอาจจะไม่เป็นหนึ่งในเก้าโรงเรียนของรัฐที่สำคัญ แต่ก็จัดขึ้นในเรื่องเดียวกัน ความสำเร็จทางวิชาการที่โดดเด่นทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากเติบโตเป็นชนชั้นสูงในสังคม ทำให้เป็นที่ต้องการอย่างสูงจากผู้ปกครองชาวอังกฤษในท้องถิ่น ในปี 2019 Tonbridge ได้รับรางวัล "โรงเรียนเด็กชายอิสระที่ดีที่สุดแห่งปี" จากนิตยสาร Independent Schools Parent ของสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีชื่อเสียงสูง การแข่งขันเพื่อรับเข้าเรียนจึงรุนแรงในแต่ละปี และโดยทั่วไปผู้สนใจจะเป็นนักศึกษาจะต้องสมัครล่วงหน้าสามปี หากผู้ปกครองกำลังพิจารณาที่จะรับสมัครลูกชาย การวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่พลาดช่วงรับสมัครที่เหมาะสมที่สุด

Caterham School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียน Caterham ประสบความสำเร็จด้านผลการเรียนระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ใกล้กับลอนดอน ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่ผู้ปกครองชาวฮ่องกง ส่งผลให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนฮ่องกงค่อนข้างมาก โรงเรียน Caterham ให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยในขณะที่ยังคงรักษาแนวทางการสอนที่ทันสมัย โรงเรียนยังมอบหมายให้นักเรียนรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนรุ่นน้อง เพื่อให้นักเรียนรุ่นพี่ได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ ในปี 2020 นักเรียนมากกว่า 90% ได้เข้าเรียนในสถาบันอันทรงเกียรติ เช่น University of Oxford, University of Cambridge และ Russell Group ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการสอนที่ประสบความสำเร็จของโรงเรียนผ่านผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนในการสอบสาธารณะ

Royal Russell School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Royal Russell เป็นโรงเรียน HMC ที่ตั้งอยู่ในชานเมืองลอนดอน โดยมีสภาพแวดล้อมในวิทยาเขตที่เงียบสงบและไม่โอ้อวด โรงเรียนมีการออกแบบสถาปัตยกรรมอังกฤษแบบดั้งเดิม มีอันดับทางวิชาการที่แข็งแกร่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่องที่ทันสมัยซึ่งตามทันความก้าวหน้าของยุคสมัย ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองชาวฮ่องกงจำนวนมากให้สมัคร แม้ว่าสัดส่วนของนักเรียนประจำจะค่อนข้างต่ำ แต่ผล A-Level ของนักเรียนประจำจะสูงกว่านักเรียนแบบไปเช้าเย็นกลับอย่างต่อเนื่อง 8% โรงเรียนไม่ละเลยการสนับสนุนที่มอบให้กับนักเรียนประจำแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยกว่าก็ตาม

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Royal Russell ได้รับการอุปถัมภ์ โดยมีพระมหากษัตริย์อังกฤษทำหน้าที่เป็นผู้อุปถัมภ์และเสด็จเยือนโรงเรียนถึงสี่ครั้งเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ โรงเรียนแห่งนี้ได้ผลิตศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง รวมถึง Tom Wright สถาปนิกชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงผู้ออกแบบโรงแรม Burj Al Arab ในดูไบ


Leeds / York

Harrogate Ladies’ College

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Harrogate Ladies' College (HLC) ตั้งอยู่ในเมือง Harrogate อันมีเสน่ห์ ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเมืองอื่นๆ ความเงียบสงบของ Harrogate ทำให้ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กผู้หญิงที่ชอบเก็บตัว นอกจากนี้ ความรู้สึกที่เข้มแข็งของโรงเรียนยังช่วยให้แม้แต่เด็กผู้หญิงที่สงวนไว้ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นธรรมชาติ โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศักยภาพของนักเรียนโดยเน้นการสอนที่สนุกสนานและการพัฒนาตนเอง ("ฉันคือฉัน") นอกเหนือจากวิชาแบบดั้งเดิมแล้ว โรงเรียนยังเปิดสอนหลักสูตรการถ่ายภาพ สิ่งทอ การละคร และการทำอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

Queen Ethelburga’s Collegiate

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนประจำแห่งอื่นๆ ในอังกฤษ Queen's Ethelburga's Collegiate (QE) ถือได้ว่าเป็น "ดาวรุ่ง" ด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่าศตวรรษ โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับท็อป 10 ในด้านผลการเรียนและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีน้ำใจ โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอันเป็นเอกลักษณ์ที่มี "บ้าน" และ "แผนก" ควบคู่กัน ช่วยให้นักเรียนสามารถเลือกระบบการสอบตามจุดแข็งและแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ แนวทางนี้ทำให้ QE กลายเป็นเลิศในผลการสอบสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองหลายคนที่มาเยี่ยมชมวิทยาเขตจะมั่นใจกับสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักระดับ 5 ดาว ซึ่งรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของบุตรหลานทั้งในด้านเสื้อผ้า อาหาร ที่พัก และการเดินทาง นักเรียนมักบรรยายเวลาที่ตนอยู่ที่ QE ว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ระดับห้าดาว

Queen Margaret’s School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียน Queen Margaret’s ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองและเป็นโรงเรียนสตรีชั้นสูงที่ได้รับการยกย่องในภูมิภาคยอร์ก มีชื่อเสียงที่โดดเด่นและมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน เช่น ดัชเชสแห่งเคนต์ พระราชธิดาทั้งสามของดยุคแห่งรัตแลนด์ และแม้แต่ลูกสาวของนักธุรกิจนักพนัน เซอร์ สแตนลีย์ โฮ และแพนซี โฮ ด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมดเพียง 270 คน มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนประจำ ชั้นเรียน A-Level มีนักเรียนโดยเฉลี่ยห้าคน ส่งผลให้มีผลการเรียนโดดเด่น นักเรียนหญิงประมาณ 70% ได้เกรด A* ถึง B สภาพแวดล้อมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบชั้นเรียนขนาดเล็กและได้รับความเอาใจใส่จากครูเป็นส่วนตัวมากขึ้น

St Peter’s School, York

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ เมืองยอร์กเป็นโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก และแม้กระทั่งทุกวันนี้ โรงเรียนแห่งนี้ยังคงรักษาข้อดีของการศึกษาแบบอังกฤษแบบดั้งเดิมเอาไว้ St. Peter's ให้ความสำคัญอย่างมากต่อประสบการณ์ของนักเรียนภายในโรงเรียน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมในห้องเรียน กิจกรรมนอกหลักสูตร และบรรยากาศโดยรวม โรงเรียนให้ความสำคัญกับการศึกษาแบบองค์รวม แต่ผลการสอบสาธารณะก็เทียบได้กับสถาบันที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก การรับเข้าเรียนในโรงเรียนนี้มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสามารถทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับนักศึกษาในท้องถิ่น ดังนั้น นักเรียนที่พิจารณาสมัครตามความต้องการของ St. Peter จะต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูงเป็นพิเศษ

Mayfield School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียน Mayfield เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ปกครองชาวฮ่องกงที่กำลังมองหาโรงเรียนประจำในอังกฤษ สาเหตุหลักมาจากผลการสอบที่น่าประทับใจและคุณค่าแบบดั้งเดิม ในฐานะโรงเรียนสตรีคาทอลิกที่ให้ความสำคัญกับด้านวิชาการและการพัฒนาอุปนิสัย โรงเรียน Mayfield School เลี้ยงดูนักเรียนที่มีความสามารถรอบด้านตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อคุณก้าวเข้าสู่วิทยาเขต Mayfield คุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เป็นมิตร สุภาพ และขยันขันแข็งในหมู่นักศึกษาทันที ผลการสอบประจำปีของโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของวิธีการสอน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองชาวฮ่องกงจำนวนมากที่ชื่นชมคุณสมบัติของโรงเรียนสตรีอังกฤษแบบดั้งเดิม

Reed’s School

2 18 h

โรงเรียนรีดส์มีประวัติที่น่าสนใจ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เมื่อเวลาผ่านไป ก็กลายเป็นโรงเรียนประจำแบบดั้งเดิม โรงเรียนมีผลการเรียนดีและได้รับประโยชน์จากการตั้งอยู่ใกล้กับลอนดอน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งค่อนข้างจำกัดในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ จำนวนนักเรียนต่างชาติที่ Reeds School จึงยังคงมีอยู่เพียงเล็กน้อย หากผู้ปกครองสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีนักเรียนต่างชาติน้อยกว่า โรงเรียน Reeds ก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างแน่นอน นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมอบโอกาสอันหลากหลายให้กับนักเรียนในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามความสนใจส่วนบุคคล นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกของ HMC (การประชุมอาจารย์ใหญ่และอาจารย์ใหญ่) เป็นการตอกย้ำชื่อเสียงของโรงเรียนในภาคการศึกษา


Reading

Queen Anne’s School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียน Queen Anne's มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาด้านดนตรีและศิลปะ โดยมีการลงทุนในด้านเหล่านี้โดยเฉพาะเพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาแบบองค์รวมของโรงเรียน ในเวลาเดียวกัน โรงเรียนยังคงรักษาผลการเรียนที่น่ายกย่อง โดยบรรลุความสมดุลระหว่างการแสวงหาความรู้ทางวิชาการและศิลปะ โรงเรียนมอบทุนการศึกษาด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา โดยดึงดูดนักเรียนที่มีความสามารถและมีความสามารถหลากหลายให้สมัครเข้าเรียนในแต่ละปี เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนแบบดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวในพื้นที่รีดดิ้ง โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน 450 คน โดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นนักเรียนประจำ บรรยากาศในหอพักอบอุ่นมากและความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาก็มีความสามัคคีกันมากเช่นกัน ความรู้สึกที่เข้มแข็งของโรงเรียนช่วยให้เด็กผู้หญิงที่เงียบขรึมและคิดใคร่ครวญสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Leighton Park School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

ความมุ่งมั่นของ Leighton Park ต่อหลักการก่อตั้งปรากฏชัดจากการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียน โรงเรียนให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณค่าส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน โดยเชื่อมั่นในการปลูกฝังการพัฒนาแบบองค์รวมมากกว่าผลการเรียนเพียงอย่างเดียว เป็นผลให้โรงเรียนไม่ได้ติดอันดับสูงสุดในบรรดาโรงเรียนเอกชนในตารางลีกมัธยมศึกษาของสหราชอาณาจักรโดยสุ่มสี่สุ่มห้า แต่จะเน้นการบูรณาการระหว่าง "การสอน" และ "การศึกษา" การศึกษา STEAM ที่มีความคิดก้าวหน้าช่วยให้นักเรียนได้สำรวจความสนใจส่วนตัวในสาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในอนาคต ผู้ปกครองหลายคนยังชื่นชมโรงเรียนที่ให้พื้นที่เพียงพอสำหรับการเติบโตอย่างอิสระของบุตรหลาน และเปิดโอกาสให้พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ได้เจริญรุ่งเรือง เมื่อพูดถึงการแนะนำโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดใน Reading Leighton Park เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ อย่างไม่ต้องสงสัย


Kent

Bethany School

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

โรงเรียนเบธานีให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมกับชื่อเสียงในฐานะ "โรงเรียนแห่งความสุข" อย่างแท้จริง นอกเหนือจากการพัฒนาด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอันหลากหลายให้นักศึกษาได้เข้าร่วม เช่น โครงการ Young Enterprise และโครงการ Duke of Edinburgh's Award

นอกจากนี้ โรงเรียนเบธานียังบริหารจัดการสัดส่วนของนักเรียนต่างชาติอย่างรอบคอบ โดยมีเพียงประมาณ 11% เท่านั้นที่เป็นนักเรียนต่างชาติ ซึ่งหมายความว่านักเรียนฮ่องกงมีโอกาสมากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในท้องถิ่น พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขา และช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ดีขึ้นและบูรณาการเข้ากับชีวิตทางวัฒนธรรมของอังกฤษ

St Edmund’s School Canterbury

英國中學排名 英國中學排名 uk boarding school ranking 英國中學入學試

Canterbury เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ผู้ปกครองชาวฮ่องกงมาโดยตลอด เนื่องจากมีบรรยากาศทางวิชาการที่แข็งแกร่ง ประวัติความปลอดภัยที่ดี และการคมนาคมที่สะดวกสบาย ส่งผลให้ผู้ปกครองจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนประจำในเมืองในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับนักเรียนจากฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ที่ St Edmund’s School Canterbury จำนวนมาก ตามข้อมูลที่โรงเรียนแบ่งปันกับ LINKEDU มีนักเรียนเพียง 6 คนจากฮ่องกงและนักเรียน 10 คนจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่โรงเรียน ซึ่งรับประกันสภาพแวดล้อมการสอนและการใช้ชีวิตภาษาอังกฤษ


3. การเตรียมตัวหลังจากยืนยันปริญญาของคุณ

a. การเลือกผู้ปกครอง

ก่อนออกเดินทางสู่สหราชอาณาจักร นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องเตรียมการหลายอย่าง เช่น จัดเตรียมผู้ปกครอง การขอวีซ่า การซื้อตั๋วเครื่องบินนักเรียน การจัดเตรียมรายการสิ่งของก่อนออกเดินทาง และการจัดแผนวันหยุด

ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร นักเรียนต่างชาติทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่ได้รับการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากกว่า 12 สัปดาห์จะต้องมีผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ปกครอง โรงเรียนประจำหลายแห่งกำหนดให้นักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องมีผู้ปกครองด้วย ผู้ปกครองมีบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดที่พักสำหรับนักเรียนในช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงพักระยะสั้น ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนในชีวิตประจำวัน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาสังคมของนักเรียน การจัดการเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ในนามของผู้ปกครอง เช่น การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การพักการเรียน หรือการไล่ออกจากโรงเรียน การให้การสนับสนุนรายวันและทางวิชาการ และการรักษาการสื่อสารกับโรงเรียนและผู้ปกครองในช่วงพักระยะสั้นหรือเมื่อนักเรียนไม่อยู่โรงเรียน

หากผู้ปกครองไม่มีเพื่อนหรือญาติที่มีหนังสือเดินทางอังกฤษเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองสำหรับบุตรหลาน พวกเขาสามารถเลือกบริการที่คิดค่าธรรมเนียมจากบริษัทผู้ปกครองได้ บริษัทผู้ปกครองในอังกฤษมีมาตรฐานการคัดกรองที่เข้มงวดและช่วยเหลือนักเรียนในการระบุผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้ปกครองที่แนะนำและสมาชิกในครอบครัวไม่มีประวัติอาชญากรรม


b. วีซ่านักเรียน

สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในสหราชอาณาจักรเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจข้อกำหนดของวีซ่าได้ดีขึ้น ฉันจะให้คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับหัวขข้อสำคัญในการยื่นขอวีซ่า

ประการแรก ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนใดๆ นักศึกษาจะต้องเตรียมตัว:

 1. รายงานการตรวจวัณโรค (TB)
 2. หลักฐานทางการเงิน

c.รายการบรรจุภัณฑ์ก่อนออกเดินทาง

สำหรับนักเรียนที่จะไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก ผู้ปกครองมักจะเตรียมสิ่งของในชีวิตประจำวันหลายอย่างสำหรับบุตรหลานล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีสิ่งที่ต้องการเมื่อมาถึงสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์หลายปีในสหราชอาณาจักร ฉันได้เตรียมรายการเอกสารและสิ่งของต่อไปนี้ที่นักเรียนต้องใช้เมื่อมาเรียนที่สหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก

ผู้ปกครองมักถามว่าจะสั่งชุดนักเรียนอย่างไร และนักเรียนสามารถรับเสื้อผ้าได้อย่างไรหลังจากที่โรงเรียนซักเสื้อผ้าแล้ว ในความเป็นจริง โรงเรียนมักจะมีร้านขายชุดยูนิฟอร์มที่นักเรียนสามารถซื้อชุดได้เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัย โรงเรียนบางแห่งอาจกำหนดให้นักเรียนสั่งซื้อชุดเครื่องแบบล่วงหน้าจากซัพพลายเออร์ออนไลน์ ซึ่งจะส่งทางไปรษณีย์ไปที่โรงเรียนโดยตรง เมื่อนักเรียนมาถึงก็สามารถสวมชุดนักเรียนที่ได้รับได้เลย

ในส่วนของซักรีด โรงเรียนประจำมักจะจัดการซักรีดแบบรวมของนักเรียนหอพักทุกคน เพื่อให้นักเรียนระบุเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้น แนะนำให้ติดป้ายชื่อไว้ที่เสื้อผ้าแต่ละรายการ

สำหรับสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันที่ต้องเตรียมไปนั้น สิ่งของส่วนใหญ่ที่นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องใช้สามารถหาซื้อได้ง่ายในสหราชอาณาจักร โดยทั่วไปโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนซื้อสินค้าเหล่านี้เมื่อมาถึง และนักเรียนสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้หากจำเป็น ดังนั้นผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปว่าบุตรหลานจะขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันที่โรงเรียนมากเกินไป

เอกสารสำคัญ (กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ห้ามเช็คอิน)หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชนประเทศไทย (ตัวจริงและสำเนา), จดหมายเรียกเก็บเงิน BRP (จดหมายตัดสินของ UKVI), หนังสือยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี (ถ้ามี), จดหมายรับเข้าโรงเรียน, จดหมายยืนยันการยอมรับการศึกษา (จดหมาย CAS), ข้อมูลติดต่อของผู้ปกครอง ข้อมูลและหลักฐานที่อยู่ ชื่อและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่มารับคุณ ซิมการ์ดโทรศัพท์แบบเติมเงินในสหราชอาณาจักร ประวัติทางการแพทย์ และบันทึกการฉีดวัคซีน (รวมใบรับรองประวัติทางการแพทย์ภาษาอังกฤษและคำแนะนำในการใช้ยา หากมี) เงินสดประมาณ 500-800 ปอนด์ (ส่งมอบ ไปโรงเรียนเมื่อมาถึง), ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทางล่าสุด (6-12), บัตรธนาคารและจดหมายธนาคารของสหราชอาณาจักร, เอกสารคะแนน IELTS (ต้นฉบับและสำเนา), เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย (* ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละบุคคลและหลักสูตร)
เครื่องแต่งกาย (สิ่งของทั้งหมดจะต้องมีชื่อของคุณติดไว้เพื่อระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่โรงเรียน)รองเท้ากีฬา รองเท้าหนังและยาขัดรองเท้า รองเท้าแตะ เสื้อผ้าและชุดชั้นใน ชุดนอน ถุงเท้า เสื้อยืดแขนสั้นและแขนยาว เสื้อผ้ากันความเย็น (แจ็คเก็ตดาวน์ เสื้อกันหนาว เสื้อมีฮู้ด เสื้อคลุม ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม ถุงมือ HEATTECH) เหมาะกับ **ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลและหลักสูตร
สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ ร่ม ป้ายชื่อแบรนด์ เครื่องคิดเลข (CASIO fx-85gt plus) อุปกรณ์เครื่องเขียนพื้นฐาน (ปากกาลูกลื่น ดินสอ ปากกาเน้นข้อความ น้ำยาลบคำผิด ฯลฯ) แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ **จัดหาได้สองสัปดาห์ อุปกรณ์ดูแลส่วนบุคคล (ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำ แชมพู ถ้วย) ผ้าปูที่นอนและผ้าคลุม/ปลอกหมอน **ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล (สำหรับผู้หญิง) ยาฉุกเฉิน (พร้อมคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ) ยาระยะยาว (ถ้ามี) **ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลและหลักสูตร
รายการอิเล็กทรอนิกส์แล็ปท็อปและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (ซอฟต์แวร์ Microsoft Office ที่ชาร์จ เมาส์ ฯลฯ) โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง (หูฟัง เครื่องชาร์จ ฯลฯ) รางปลั๊กไฟ; ยูเอสบีไดรฟ์; ธัมบ์ไดรฟ์; เข็มจิ้มซิมการ์ด (ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมการ์ดเมื่อมาถึง)