• ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมามีนักศึกษาจบมหาวิทยาลัยกว่า 250 คนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับ G5 ในสหราชอาณาจักร โดยมี 56 คนได้รับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดและเคมบริดจ์
  • ในปี 2022 มีผู้สอบ A-Level เกิน 90% ที่ได้ผลสอบดีเด่นด้วยเกรด A* ถึง A
  • นักศึกษาจบได้รับการส่งเสริมให้เข้าเรียนในสถาบันและภาควิชาชั้นนำในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยฮ่องกง มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ กฎหมาย วิศวกรรม และสาขาวิชาที่เฉพาะทางอื่น ๆ

Cardiff Sixth Form College ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของเวลส์, มันถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2004 และเป็นวิทยาลัยเตรียมอันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักร ทุกปีนี้วิทยาลัยจะผลิตกลุ่มนักเรียนที่ดีเยี่ยมและเข้าสู่มาตรฐานที่สูงของมหาวิทยาลัยชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร ฮ่องกง และจนถึงทั่วโลกอีกด้วย

ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครของโรงเรียนจะไปเยี่ยมชม LINKEDU อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมเพื่อให้โอกาสสัมภาษณ์ในสถานที่แก่นักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในปี 2024

Cardiff Sixth Form College gallery 2

ลักษณะเด่นของโรงเรียน: พันธกิจคือการช่วยเหลือนักเรียนเตรียมตัวให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับโลก

เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนหอพักแบบดั้งเดิม โรงเรียน Cardiff Sixth Form ให้ความสำคัญสูงในผลสอบ A-Level ของนักเรียนและให้การสนับสนุนการฝึกอบรมทางวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ เช่น Oxford, Cambridge, แพทย์, กฎหมาย, วิศวกรรม นอกจากการจัดตารางเรียนให้ครอบคลุมแล้ว โรงเรียนยังจัดให้ครูปรึกษาให้คำแนะนำในการเขียนจดหมายแสดงความประสงค์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังจัดเตรียมการเตรียมตัวและการวิเคราะห์สำหรับการสัมภาษณ์ต่าง ๆ เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย เช่น การสอบเข้าสู่สาขาแพทย์ (BMAT/UCAT), หลักสูตร SAT เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมความพร้อมที่ดีขึ้นสำหรับการศึกษาต่อไป

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีความตั้งใจที่จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ วิชาเพียงชนิดหนึ่ง เช่น แพทย์, ทันตแพทย์ หรือเวชศาสตร์สัตว์ ยังจะได้รับการฝึกงานเพิ่มเติมและการฝึกสัมภาษณ์ และมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาที่โรงเรียนเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น ทนายวิชาชีพจะจัดการศึกษาที่โรงเรียนให้กับการจำลองศาล และยังให้ความช่วยเหลือในการสร้างแผนงานอนาคตส่วนตัวของนักเรียน โรงเรียนได้จ้างบุคลากรคนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบในการจัดการฝึกงาน (Work Observation Placement) ให้แก่นักเรียนที่ต่างกับที่งานในการประชุมขนาดใหญ่และบริษัทต่าง ๆ นอกจากการขยายความกว้างของมุมมอง นักเรียนยังสามารถสำรวจความสนใจและศักยภาพของตนได้ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนและผู้ปกครองสนใจลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน 2024
  • นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cardiff Sixth Form College

วันงานสัมมนาออนไลน์

17 กรกฎาคม 2023 (วันจันทร์) 18:00 น. - 19:00 น.

สถานที่

สำนักงานฮ่องกง