ให้คำปรึกษาฟรี

Foundation全攻略

Article Search
ตัวช่วยสำหรับคนที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน . มหาวิทยาลัยอังกฤษ . วิธีการศึกษาต่อในอังกฤษ

โปรแกรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร】คู่มือสมบูรณ์ ปี 2023

那麼,究竟什麼是Foundation?它和傳統的高中課程有什麼區別?為什麼讀Foundation可以升上英國大學?接下來這篇文章雖然會花你少少時間,但保證你在閱讀完之後,你會更加了解有關大學基礎課班(Foundation)的秘密。
14 min read
Wilaiporn Pผู้จัดการประจำประเทศไทยของ LINKEDU
Top cross